Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 200

In het Museum van Zuilen is nog steeds de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' te bewonderen. Tijdens deze tentoonstelling organiseert het museum ClubReünies van niet meer bestaande verenigingen uit Zuilen. Donderdag 20 april 2017 was de ClubReünie voor de oud-leden van Mondaccordeonvereniging 'Ons Genoegen'. Van een der bezoekers kregen we mooi materiaal dat ik u niet wil onthouden en prachtig past als vervolg van het stuk over 'Ons Genoegen'. Dus... deze week DEEL II

De stuwende kracht (zo wordt hij toch door veel leden genoemd) was de heer Bosvelt.  

J.J.Bosvelt werd geboren in 1876 en overleed kort na zijn 50-jarig huwelijksfeest, in 1952. Natuurlijk werd daarover in de kranten geschreven:

IN MEMORIAM

In de nacht van Dinsdag op Woensdag overleed in de leeftijd van 76 jaar, de heer J.J. Bosvelt. De overledene was 17 jaar lang 2e penningmeester van “Ons Genoegen” en een zeer geziene figuur. De heer Kool, de voorzitter van de vereniging, herdacht de ontslapene op de repetitie van Woensdag-avond j.l. Hij schetste de verdienste die “Opa Bosvelt” voor de vereniging had en zeide, dat het zeer moeilijk zal zijn, zijn taak over te nemen. Nog onlangs vierde het echtpaar Bosvelt haar gouden bruiloft. Na een ernstige ziekte, was de ontslapene weer aan de beterende hand, nog zeer onverwacht kwam het einde. De begrafenis zal Zaterdagmorgen plaats hebben om 11 uur, op de derde algemeene begraafplaats.

J. Bosveld †

Voorafgegaan door tamboers met omfloerste trommels en vergezeld van vele jeugdige leden in hun witte pakjes, werd opa Bosvelt – in leven 2e penningmeester van “Ons Genoegen” – Zaterdag j.l. ten grave gedragen. Dit alles geschiedde op wens van de overledene zelf, die verzocht had, dat “zijn jongens” hem naar zijn laatste rustplaats zouden brengen. Om 11 uur arriveerden den stoet op de derde algemene begraafplaats. De voorzitter van “Ons Genoegen”, de heer Kool, sprak aan de geopende groeve een kort afscheidswoord. Hij schetste de overledene als een man, die zeer veel voor de jeugd en wel zeer in het bijzonder voor de jeugdige leden van “Ons Genoegen” heeft over gehad. Nimmer was hem enige moeite teveel. Zich tot Mevrouw Bosvelt en de overige familie richtende besloot den heer Kool zijn toespraak met de woorden: U mevrouw Bosvelt en zijn kinderen, U moogt er trots op zijn, zulke man en vader te hebben gehad. Ongetwijfeld is het verlies groot, maar gij zult steeds dankbare herinnering behouden aan een man, die voor zijn gezin en de gemeenschap een voorbeeld geweest is van naastenliefde en gemeenschapszin”. De oudste zoon van de overledene dankte namens zijn moeder en familie voor de belangstelling en de genegenheid zijn vader bewezen, tijdens zijn ziekte en overlijden.

Tot zover de herinneringen aan een zeer actief (en gewaardeerd!) lid van de mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’.

 

Fotobijschrift: De leden van “Ons Genoegen” staan klaar om ‘Opa Bosvelt’ naar de begraafplaats te begeleiden.

Terug naar overzicht