Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 202

In het Museum van Zuilen is nog steeds de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' te bewonderen. Dus gaan we ook op deze site verder met het beschrijven van een antal van deze verenigingen. Dit keer een stukje geschiedenis van de Padvindersgroepen ‘Paul Kruger’ (P.K. 18) en ‘Oud-Zuilen’

PK 18 en Groep 21

Padvinders (en de roomse tak, de Verkenners) worden tegenwoordig aangeduid als scouts. In Zuilen werd de padvindersgroep opgericht met de in Nederland vaker voorkomende naam ‘Paul Kruger’.

Deze naam werd na de Tweede Wereldoorlog toch als wat beladen ervaren en het bestuur koos ervoor de naam enigszins aan te passen: het werd P.K. 18. De toevoeging ‘18’ had betrekking op het feit dat dit de achttiende padvindersgroep in het district Utrecht was. Dan begrijpt u waarschijnlijk ook wel dat de padvindersgroep van Oud-Zuilen de eenentwintigste groep was.

Utrechts Nieuwsblad 7 april 1953

‘Burgemeester Norbruis opent Paul Kruger-expositie

Over hobbies en heitjes

Op originele wijze werd Zaterdagmiddag de tentoonstelling geopend, die de Padvindersgroep “Paul Kruger” te Zuilen organiseerde ter gelegenheid van het derde lustrum. Deze expositie was ingericht in het Groepshoofdkwartier, gelegen aan het einde van de Prinses Irenelaan. Nadat burgemeester Norbruis, in gezelschap van de oprichter der vereniging, weth. K. Kievit, door een haag van Padvinders ’t terrein had betreden, namen zij plaats bij een hoge uitkijktoren, die achter het lokaal was opgesteld. Nadat de vlaggen bij het gebouw waren gehesen en de welpen o.l.v. Akela Wiersma waren opgetreden, verzocht Hopman A.L. v.d. Stroom aan de burgemeester de tentoonstelling te openen. Deze trok vervolgens een draad stuk, waardoor drie gekleurde ballonnen, die zich boven op de uitkijktoren bevonden, het luchtruim kozen.

Daarna betraden de aanwezigen het Groepshoofdkwartier om het geëxposeerde in ogenschouw te nemen. Daar kreeg men wel een zeer goede indruk van de hobbies, die de jongelui van de groep bezielden.

De padvinders in Zuilen hadden Zaterdag tevens op zich genomen, voor een “heitje” een karweitje te doen, en zij hadden opdracht gekregen, alle parken, grasgazons enz. voor de gemeente in orde te brengen. Nu, dat hebben ze uitstekend gedaan en te ongeveer half vijf verzamelden allen zich bij het Vliegermonument, waar de burgemeester de jongelui prees voor hun orde en netheid, en aan een van de velen, die bij het monument stonden opgesteld, het „Heitje” uitbetaalde.’

Fotobijschrift:

De geschiedenis van Zuilen probeer ik door middel van foto’s voorzien van teksten zo goed mogelijk te bewaren. Gaandeweg blijkt dat Zuilen ook nog wel eens in het nieuws was. Het weekblad ‘Panorama’ bracht ook wel eens nieuws uit Zuilen. Op een verzamelaarsbeurs in Arnhem kwam ik een handvol knipsels tegen die speciaal Zuilen betroffen. Voor de tekst maak ik gebruik van de originele. 21-3-1940 lezen we dan: Aan de opening van het troephuis, dat door padvinders van groep 18, district Utrecht, te Zuilen werd opgebouwd, stonden eenige beletselen in den weg, doch de edelachtbare heer O. Norbruis, burgemeester van Zuilen, nam een bijl ter hand en hakte resoluut den knoop door.

Terug naar overzicht