Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 204

In het Museum van Zuilen is nog steeds de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' te bewonderen. Dus gaan we ook op deze site verder met het beschrijven van een aantal van deze verenigingen. Maakten we vorige week een uitstapje naar de actualiteit, vandaag gaan we verder met de beschrijving van 'wéér' een Zuilense vereniging, namelijk de: 

 

 

 

 

 

 

De Verkennersgroep St.-Ludgerus te Zuilen (deel I)

In Nederland waren in de jaren dertig van de vorige eeuw diverse afdelingen actief van de ‘Jonge Wacht’. Deze beweging was bedoeld voor de ‘Roomsche Jeugd beneden de 17 jaar’. Van deze ‘Jonge Wacht’ werd ook een afdeling St.-Ludgerus opgericht. De afdeling ging een moeilijke tijd tegemoet. De oprichting werd al snel gevolgd door de Tweede Wereldoorlog en dan ligt deze vorm van vertier (pardon: opvoeding) helemaal plat op last van de bezetter. De formule is ook nog niet geheel naar de wens van hogerhand en dat leidt ertoe dat kort na de herstart, in 1945, besloten wordt de ‘Jonge Wacht’ te laten samengaan met de ‘Verkenners’, een katholieke variant van de padvinderij.

Het wel en wee van de eerste jaren van de ‘Jonge Wacht’ en de ‘Verkenners’ werd keurig op schrift gesteld door de bestuurders van toen. En, zeker niet minder belangrijk, het werd ook weer bewaard. Vandaar dat het mogelijk is u, met een kijkje in de keuken van de ‘Jonge Wacht’ en ‘Verkenners’, te laten genieten van de ‘gedenkwaardigheden’ van deze opvoedkundige vereniging. – Dat wil zeggen, voor een deel. De schrijvers van deze kroniek hebben het ‘slechts’ volgehouden tot 1950. Dat betekent dat we u drie jaar Zuilense Verkenners-geschiedenis niet kunnen bieden.

‘October 1937 werd begonnen met de bouw van het nieuwe verblijf voor de Jonge Wachters, die tot dan toe op de zolder van het “Pastoor Schiltehuis” hadden gebivakkeerd. Dit was een ruimte uitermate geschikt voor de beweging maar men moest ze verlaten om de last die door haar veroorzaakt werd aan de overige bewoners van het huis.

Februari 1938 vond de overhuizing plaats en werd begonnen met de inrichting van het gebouw dat zich bevindt op de binnenplaats van het Pastoor Schiltehuis. Er werd door Leiders en Jonge Wachters onder het toeziend oog van de Directeur hard gewerkt gedurende enige maanden zodat eindelijk op Zondag 1 Mei de feestelijke opening kon plaatsvinden.

Dit gebeurde met de meest mogelijke plechtigheid. Allerwegen werden er uitnodigingen gestuurd. Circulaires werden aan de Kerk uitgegeven. De dag werd begonnen met H. Mis tot intentie der Jonge Wacht. Daarna gemeenschappelijk ontbijt in eigen huis. Om half twaalf handbalwedstrijd tussen Leiders en Keurelftal der Jonge Wacht, die door de Leiders jammerlijk werd verloren. Halfdrie aankomst van de Jonge Wacht van St. Geerte en drie uur stroomt de binnenplaats vol met genodigden. Opening (zie verslagen)

Bezichtiging die ons niet onvoordelig was. ’s Avonds Ouderavond met opvoering van “Ardjoe”.


Fotobijschrift: Op 1 mei 1938 is het dan zover. De pastoor van de St.-Ludgerusparochie komt er aan te pas om het nieuwe onderkomen voor de jeugd in te zegenen. De ‘Jonge Wacht’, en later de ‘Verkenners’ van deze Zuilense parochie kunnen hun gebouw, ‘De Stins’ genaamd, gaan gebruiken. Het onderschrift bij deze foto luidt: ‘De Parochieherder zegent’.

Terug naar overzicht