Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 206

In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' te bewonderen. Van een aantal clubs en verenigingen doen we op deze site verslag. Vandaag: kindervereniging 'Mariëndaal's Belang' Deel I

Het zijn vooral de Bevrijdingsfeesten na de Tweede Wereldoorlog die de aanleiding zijn tot het oprichten van een buurtvereniging. Soms bleef het ‘verzorgingsgebied’ beperkt tot een enkele straat, maar ook voor de bewoners van hele wijken in Zuilen werden kinder- en buurtverenigingen, en -stichtingen opgericht. De beschrijving van ‘de verenigingen in Zuilen’ zou niet volledig zijn zonder ook deze verenigingen aan u voor te stellen.

Kindervereniging ‘Mariëndaals Belang’

Zoals de meeste buurtvereniging die in Zuilen actief zijn en/of waren, werd deze vereniging kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Het bestuur van ‘Mariëndaals Belang’ organiseerde veel. Dat kwam waarschijnlijk mede omdat deze vereniging geleid werd door een bestuur dat het organiseren ‘in de vingers had’.

Dat werd door de leden zeer gewaardeerd, getuige het prachtige fotoalbum dat het bestuur werd aangeboden naar aanleiding van het eerste lustrum. Hierin staat een bloemlezing van de activiteiten in de eerste vijf jaar.

Het werd een prachtig album, vooral door de grote zorg waarmee het gemaakt was. Op de titelpagina was een voor die tijd gebruikelijke schitterend gekalligrafeerde tekst, waarin de reden voor het maken van dit album wordt verklaard. Natuurlijk met Oost-Indische inkt.

Deze pagina wordt gevolgd door een handtekeningenlijst van alle leden. Verder staan in dit boek veel mooie foto’s en krantenknipsels. Zij tonen ons de grote verscheidenheid van activiteiten die het bestuur organiseerde voor haar leden.

Zo ging de reis eens per jaar naar de speeltuin, waar de kinderen op de glijbaan geplaatst werden en de ouders vervolgens lekker koffie gingen drinken. Het doel van die uitstapjes verschilde per jaar. Op 19 augustus 1948 bijvoorbeeld, ging de rit naar de Leusderheide en in 1952 naar de ‘Anna’s Hoeve’ bij Laren.

Er werd in het album een programmaboekje geplakt. Dat is voor de clubkas, die met het geld van de in het programmaboekje geplaatste advertenties gespekt werd, van groot belang. (En voor iemand die later over de geschiedenis van ‘Mariëndaals Belang’ wil schrijven ook.)

In dit boekje staan de straten die vernoemd werden naar luchtvaartpioniers: de vliegerswijk. Zo gaf ‘Mariëndaals Belang’ aan haar leden men uitleg over de straatnamen.

Fotobijschrift: De kindervereniging ‘Mariëndaals Belang maakte in 1951 een uitstapje. De foto toont ons een aantal kinderen van de leden op de glijbaan van een speeltuin bij Oud-Leusden. Onder toezicht van twee ouders lachen vijftien vrolijke gezichtjes u toe. Op de achtergrond staat een Crossleybus van de N.B.M. (Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij). Zulke bussen werden onder andere gemaakt bij Werkspoor in Zuilen.

Terug naar overzicht