Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 209

In het Museum van Zuilen is nog een paar weken de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' te bewonderen. Van een aantal clubs en verenigingen doen we op deze site verslag. Vandaag het lang eerder beloofde Deel II van:

Kindervereniging 'Mariëndaal's Belang'

Het al eerder genoemde lustrumcomité plakte in het album ook foto’s van het paaseieren-rapen op het Slot Zuilen, een ballonnenwedstrijd met prijzen ter gelegenheid van het eerste lustrum, lampionoptochten op Koninginnedag en van sinterklaasfeesten.

Bovendien wordt dit album opgesierd met foto’s van Zuilens eerste grote kerstboomverbranding. Die werd natuurlijk niet alleen voor de leden georganiseerd maar voor de gehele Zuilense bevolking. Deze verbranding werd muzikaal luister bijgezet door het Zuilens Fanfare Corps, dat het toen modieuze liedje ‘ ’s Avonds als het kampvuur brandt’ speelde.

Het geld voor al deze activiteiten kwam niet alleen van de contributie. Voor de extra kosten van de lustrumfeesten bijvoorbeeld, ging het feestcomité de leden langs met een ‘prikkaart’. Dat is een kaart met ongeveer vijfentwintig vakjes waarop verschillende ‘bedragen’ waren gedrukt: 5 cent (!), 10 cent, 25 cent, alles door elkaar. Dan werd aan een lid gevraagd om ongezien te prikken. Het geprikte bedrag werd het lid dan geacht bij te dragen ter leniging van de kosten. Deze prikkaarten waren officieel niet toegestaan, toch lijkt het erop dat het bestuur het aandurfde zo’n kaart in het album te plakken! Hulde aan het bestuur en dank aan de personen die al dit moois bewaarde voor... u!

In de woonwijk Mariëndaal kwam ook het eerste monument van Zuilen. Het is een wijk die, zoals u al las, genoemd is naar luchtvaartpioniers, dus een monument om deze helden te eren is hier uitstekend op zijn plaats.

Op 20 juni 1938 was het zover. Het Vliegermonument werd onthuld. De foto’s die ik daarvan heb, laten duidelijk de enorme mensenmassa zien die deze onthulling bijwoont. De officiële onthulling deed de Commissaris van de Koningin, Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal.

Onder de aanwezigen bevond zich ook een aantal luchtvaartpioniers: de heren Fokker, Koolhoven, van Meel en Adriaan Mulder gaven acte de présence Zij aanschouwden het ontwerp van de Zuilense gemeentearchitect de heer W.C. van Hoorn.

Aan de overzijde van het monument heeft het gemeentebestuur later een aanvulling gerealiseerd, die er een mooi geheel van maakt. Daar metselde men de Prinses Beatrixbank. Een halve boog met in het midden ervoor de Prinses Beatrixboom.

Fotobijschrift:

Onthulling van het Vliegermonument, onder nauwlettend toezicht van vele aanwezigen, onder wie burgemeester O. Norbruis en de heren Fokker, Mulder, Koolhoven en van Meel. Zij mochten zich verheugen in een grote belangstelling van de omwonenden. Vlaggen, wimpels, een geluidsinstallatie, alles werd uit de kast gehaald om het feest luister bij te zetten. Zuilen had zijn monument!

Terug naar overzicht