Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 216

In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' nog te bewonderen. Van een aantal clubs en verenigingen doen we op deze site verslag. Vandaag het verhaal van:

Wijkvereniging ‘Jong Leven’

Het is blijkbaar dus niet zo dat buurtverenigingen in Zuilen uitsluitend ontstaan zijn naar aanleiding van de vele festiviteiten rond de bevrijding. Dat bewijst namelijk de wijkvereniging ‘Jong Leven’, die zijn leden telde onder de bewoners van Het Schaakwijk. Weer een actieve vereniging. U kon al lezen over de Rolschaatsvereniging ‘De Rollende Rijders’, er was ook een wandelsportvereniging onder de prachtig aansluitende naam: ‘Op Jonge Benen’. Opgericht in 1953, blijkens bijgaand krantenartikel:

Utrechts Nieuwsblad 6 oktober 1953

Wijkvereniging “Jong Leven”

In de Schaakwijk te Zuilen is opgericht de Wijkvereniging “Jong Leven”, waarvan reeds direct 165 bewoners lid zijn geworden met een kindertal van 205. Toen enige tijd geleden twee kinderen van bewoners door het hekwerk vielen van de aan de bovenwoningen aangebrachte omloop, durfden vele bewoners hun kinderen daarop niet langer te laten spelen, en men besloot een schrijven te richten tot het gemeentebestuur, om bij de woningen een speeltuin in te richten. Men gevoelde echter, dat ten deze de liefde niet van één kant kon komen en daarom werden door de heren B. Wethly en Th. de Klein het initiatief genomen tot het oprichten van de reeds genoemde Wijkvereniging “Jong Leven”. Deze oprichting heeft thans plaats gehad, waarbij is besloten, dat de vereniging ook zal omvatten de bewoners van de Prinses Margrietstraat. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Th. Klein, Loperstraat 6, B. Wethly, Loperstraat 11 (I), B. Fuges, Damestraat 7 (II) en D. Labes, Koningstraat 11. Men zal nu zo mogelijk medewerking verlenen aan de daarstelling van een speeltuin, en is reeds begonnen met de eerste voorbereidingen voor een St.-Nicolaasfeest der kinderen.

Utrechts Nieuwsblad 8 april 1954

PALMPASEN OPTOCHT

Behoudens goedkeuring van het College van B. en W. van Utrecht zal de wijkvereniging voor Schaakwijk en omgeving “Jong Leven” ’n Palmpasenoptocht houden voor de kinderen. De stoet zal opgesteld worden in de Pionstraat en starten om 13.30 uur. De kinderen doorlopen alle straten in de wijk, benevens de Prinses Margrietstraat en de Burgemeester van Tuyllkade. In de Koningstraat zal de optocht worden ontbonden. Daarna zullende oudste deelnemers aan de optocht, aan de verpleegde kinderen in „De Duiventil” de palmpasenstok geven.

Utrechts Nieuwsblad 20 augustus 1955

Bazar Jong Leven

De Vereniging Jong Leven, uit de Schaakwijk en omgeving te Utrecht, houdt van 1 tot en met 5 September (met uitzondering van Zondag 4 September) een bazar op het terrein van de Prinses Margrietstraat tussen de Adriaan van Bergenstraat en de Stauntonstraat.

Fotobijschrift: En... gelukkig blijkt dan ook nog dat iemand een foto van ‘Op Jonge Benen’ heeft, tijdens een wandeltocht door Het Schaakwijk genomen. Voorop loopt Vaandeldrager Leo van Dalen. Wandelend door de straten van Het Schaakwijk lopen in 1957 de leden van ‘Op Jonge Benen’. Leo van Dalen draagt het Vaandel. Achterop de foto schreef men ook nog de namen Renes en De Koning

 

Terug naar overzicht