Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 218

  1. In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' nog te bewonderen. Van een aantal clubs en verenigingen doen we op deze site verslag. Vandaag gaat het over de:

  1. Oranje Vereniging Zuilen deel II

  1. Bij een Oranjevereniging gaat het idee al snel naar Koninginnedag/Koningsdag. Maar dat was niet altijd zo. In Zuilen heeft de Oranjevereniging zich ook ingezet voor een herdenking van Willen de Zwijger. Daarover schreef het Utrechts Nieuwsblad op 29 maart 1933 het volgende:
  2. Zuilen.
  3. (D.D.)/ W i l l e m d e Z w ij g e r h e r d e n k i n g.
  4. De 24ste April zal ook te Zuilen niet onopgemerkt voorbij gaan. De Oranje-Vereeniging “Zuylen” heeft het initiatief genomen tot een waardige herdenking van de geboorte van den Vader der Vaderlands. Door buitengewone medewerking is de Oranjevereeniging is staat een zeer goed programma aan de bieden.
  5. Het Zuilensche fanfarecorps, de Christelijke gemengde Zangvereeniging “Sursum Corda”, de Chr. gem. Zangvereeniging “Eben Haëzer, de Gem. Zangver. “V.I.O.S.” verleenen belangeloos hun medewerking.
  6. Majoor de Bas zal de herdenkingsrede uitspreken, terwijl de avond zal worden besloten met een schitterend vuurwerk. De herdenking zal plaatsvinden in den tuin van het Gemeentehuis, welwillend door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld.

 

Fotobijschrift: '... de tuin van het Gemeentehuis'.

Terug naar overzicht