Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 219

In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Spelen en Scholen in Zuilen' te bewonderen. Maar... we waren nog niet helemaal klaar met ons verhaal over de:

Oranje Vereniging Zuilen deel III

Zo hebben we u nog niet verteld hoe enthousiast ook het Zuilense gemeentebestuur meewerkt aan een succesvol verloop van de viering die al ruim voor de Tweede Wereldoorlog werd georganiseerd.

Hierover lezen we in het Utrechts Nieuwsblad van 8 juli 1933:

ZUILEN, 7 Juli. – De Oranjevereeniging “Zuilen”, organiseert op 31 Augustus a.s. een optocht, waaraan een zoo algemeen mogelijk karakter gegeven zal worden. Voor bewoners en vereenigingen in Oud-Zuilen is de route als volgt: opstellen om 3 uur voor Swaenen-Vecht, Dorpsstraat heen en terug, over de Vechtbrug, Zuilenschelaan, Daalscheweg, over het z.g. Zand naar het einde van de Westinghousestraat.

De Route voor bewoners van Nieuw-Zuilen, Elinkwijk enz. is: Opstellen Daalscheweg tusschen de Lessepsstraat en Westinghousestraat, vertrek om ongeveer 4 uur. Daalscheweg, Joh. Uitenbogaertstraat, Corn. Mertenssstraat, Oranjekerk, Straatweg, Bessemerlaan, Huetlaan, Werkspoorplein, Stephensonstraat, Dieselweg, Straatweg naar het feestterrein, gelegen aan de Amsterdamschestraatweg (het nieuwe voetbalterrein van H.M.S.).

Aan de optocht kunnen deelnemen: versierde auto’s, wagens, fietsen en meisjes, de laatsten met hoofdversiering. De deelname is voor alle Zuilensche inwoners vrij. Voor elke groep worden prijzen beschikbaar gesteld. Nadere mededeelingen hierover zullen nog worden bekend gemaakt.

Deelnemende vereenigingen worden verzocht vlaggen, vaandels, banieren en dergelijke mede te voeren.

 

Fotobijschrift: Geen foto van bovengenoemde optocht. Hier zien we kinderen zijn op 31 augustus 1938 in ‘Groenhove’ de Oranjedag aan het vieren. Zij staan bij de muziektent (één van de drie die Zuilen ooit rijk was) in een stralend augustuszonnetje.

Terug naar overzicht