Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 220

In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Spelen en Scholen in Zuilen' te bewonderen. Maar... we waren nog niet helemaal klaar met ons verhaal over de:

Oranje Vereniging Zuilen deel IV

Dus vandaag nog maar eens een stukje geschiedenis van deze actieve vereniging. We schrijven 1938 en dan is het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in beeld.

Daar is een Oranjevereniging natuurlijk graag druk mee. Het bestuur van de 'Oranjevereniging Zuylen' bedenkt een optocht in de vorm van een bloemencorso. Hierover lezen we in het Utrechts Nieuwsblad van 20 augustus 1938:

HET BLOEMENCORSO TE ZUILEN. 

ZUILEN, 19 Aug. – Voor het Vrijdag 2 Sept. a.s. te houden Bloemencorso, georganiseerd door de Oranjevereeniging, bestaat reeds goede belangstelling. Eenige ingezetenen deden reeds mededeeling van deelname met auto of vrachtwagen. Voor groote wagens zijn geldprijzen beschikbaar, varieerend van f 5-20. Voor fietsen, tandems etc. zijn eveneens geldprijzen beschikbaar en wel van f 7.50, f 5.00, en f 2.50.

De route voor deze stoet is Van Hoornekade (hoek van Egmontkade), Sw. van Zuylenweg, Daalscheweg, Westinghousestraat, Westzijde Amsterdamschestraatweg naar het feestterrein, het oude Herculesveld.

Men kan zich hiervoor Zaterdag 20 Aug. a.s. opgeven o.a. bij J.C. Kreugel, Prinses Beatrixlaan 17, A.J. v.d. Weerd, Amsterd.str.weg 607 en andere bestuursleden.

Fotobijschrift: Een afbeelding uit ‘Utrecht in Woord en Beeld’ van 16 september 1938. Voor de tekst maak ik gebruik van het origineel: ‘Feestelijkheden in de provincie’ lezen we: ‘Natuurlijk zond ook Zuilen een afvaardiging naar de jeugdhulde aan H.M. de Koningin. Nadat burgemeester Norbruis de gemeentevlag aan de jongelui had overhandigd, vertrokken zij naar de hoofdstad, hartelijk nagewuifd door de achterblijvenden.’

Terug naar overzicht