Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 221

n het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Spelen en Scholen in Zuilen' te bewonderen. Maar... we waren nog niet helemaal klaar met ons verhaal over de:

Oranje Vereniging Zuilen deel V

We maken een sprongetje in de tijd en schuiven 10 jaar door. Dan zijn er weer hele andere dingen te organiseren voor het Zuilense Oranjecomité. Niet alleen het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in dat jaar treedt zij af en wordt haar dochter Juliana de koningin van ons land.

Het werd een hele feestweek waarover het Utrechts Nieuwsblad op 1 september 1948 schreef:

De feesten te Zuilen

Zang, muziek en defilé hoogtepunten

Na de officiële opening der feestweek, werd des middags voor de schoolkinderen in het P.S.-Huis een opvoering gegeven van “De Wijze Nar”, uitgevoerd door de leerlingen van de school van mevrouw Mesters. In de Oranjekerk had onder buitengewone belangstelling een zangavond plaats, uitgaande van de Chr. Oranjever., waar ds. Nolte een toespraak hield en waar alle Chr. zangver. Hun medewerking verleenden; het was een zeer geslaagde avond. Dinsdag waren er in diverse kerken godsdienstoefeningen en het Zuilense Fanfarecorps hield een muzikale rondgang. Te twee uur des middags formeerde zich een grote optocht, waaraan tal van Zuilense verenigingen deelnamen. In het Julianapark werd gedefileerd voor de burgemeester, welk défilé mede in ontvangst werd genomen door Baron van Tuyll van Serooskerken, de wethouders H. Ruygrok en K. Kievit, de leden van het comité 1948, de Hoofdinspecteur H. Verhagen, besturen van Oranjeverenigingen, enz.

De voorz. van het Comité, de heer A.A. v.d. Werff, hield ’n openingsrede, waarin hij de gevoelens van dankbaarheid van de Zuilense bevolking vertolkte voor H.M. de Koningin.

De burgemeester hield eveneens ’n toespraak, waarin hij allereerst dank en hulde bracht aan allen, die aan het tot stand komen van de feestelijkheden hebben medegewerkt.

 

Fotobijschrift: Deze verklede dametjes namen deel aan een optocht naar aanleiding van het kroningsfeest van koningin Juliana in 1948.

De heer Teus Lutteke wist er nog de volgende namen bij: achterste rij v.l.n.r. Jannie van Rooijen, Riekie Ariens, Bab Staartjes (met kroon), Gijsje Veldhuizen en Diny van Ooijen. Op de tweede rij zien we Willy Schuijl en Rudy Glaudemans. Vóór de dames zitten Stientje Hornstra en Wies Staartjes. De foto werd gemaakt op het voormalige Herculesterrein. Daar waren de voetbalvelden inmiddels verdwenen en de straten aangelegd, maar er stonden nog geen woningen. De heer Rosmalen maakte het kanten (!) kussen waar de kroon op rust. Mede daardoor won deze groep de eerste prijs.  

Terug naar overzicht