Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 223

In het Museum van Zuilen is de tentoonstelling 'Spelen en Scholen in Zuilen' te bewonderen. We waren nog niet helemaal klaar met ons verhaal over de Oranje Vereniging in Zuilen. Ook in het dagboek dat Jacob van Zuilen (fictief) bijhield komt de vereniging voor, en vanwege de schoonheid willen we u dit niet onthouden. Was het vorige week vooral een knipsel dat de aandacht vroeg, deze week gaan we vooral in zijn dagboek snuffelen wat hij over koninginnedag schreef: Vandaar, deze week:

Oranje Vereniging Zuilen deel VII

7 maart 1947

… De Heer Veldman heeft zijn belevenissen zitten vertellen over het kamp St. Michielsgestel, waar hij een klein jaar als gijzelaar heeft door gebracht. Koninginnedag werd gevierd in de cantine. Een beeltenis van Hare Majesteit was tegen de wand getimmerd, versierd met oranje bloemen. Juist toen een spreker op het podium een herdenkingsrede uitsprak, kwam de kampcommandant de zaal binnen. De spreker, die niet wilde laten blijken dat hij het over de koningin had, schakelde direct over op een natuurkundig onderwerp. In de zaal wist men niet hoe men het had. Allen keken bijna gelijktijdig om en ontwaarden het vertoornde gezicht van deze functionaris. De bloemen moesten onmiddellijk worden verwijderd. De beeltenis van de koningin zat echter zoo vastgespijkerd dat deze niet te verwijderen was.

1 Mei 1950

Het was vandaag zeldzaam weer. Ditmaal valt de 1 Mei dag samen met Koninginnedag. Op de Burg. van Tuyllkade hangt één rode vlag tussen de rood-wit-blauwe, een wonderlijke symphonie. In het Julianapark hebben de kinderspelen plaats, georganiseerd door de Oranjevereniging. Anna is er druk mee. Ad, Toos, Belia en ik zijn er ook de hele morgen geweest. Wimmie is er nog te klein voor. Het was een lust, om genietend van een kop koffie, op het terras te zitten. Bep en Evert de Jongh waren er ook… … Vanmiddag zijn we weer naar het Julianapark geweest. Er werd een demonstratie gegeven met politiehonden. Wat zijn die beesten verstandig. Ze laten zich zelfs door een stukje vlees niet omkopen. De gymnastiekdemonstratie van Sport Vereent was de moeite waard. De Heer de Boer is tegenwoordig hoofdleider.

30 April 1951

Men moet er eerst nog aan wennen om op 30 April Koninginnedag te vieren. In Augustus is het veelal mooier weer dan in April. Zo ook nu. Wel scheen de hele dag de zon maar de wind was koud! De Oranjevereniging had, als van ouds, op een sportveld aan de Amsterdamsestraatweg feestelijkheden georganiseerd. Anna, die in het bestuur zit, is er met Ad en Toosje de hele dag geweest. Ook ik heb er een groot deel van de dag doorgebracht. ’s Avonds was er een bal met om tien uur vuurwerk. Er waren wel 3000 mensen op het veld. Om ongeveer elf uur hebben we bij de Familie Bos thuis, het geld geteld. De opbrengst viel nog tegen. In totaal is er plusminus ƒ 700,- ingekomen. De uitgaven bedragen daarentegen ƒ 1500,-. De gemeente Zuilen geeft een subsidie van ƒ 500,-. Dus is er een tekort van ƒ 300,-.

29 April 1952

Vanmiddag sprak ik Richard Koning in de stad. Hij vertelde mij, dat gisteravond zijn motor gestolen is. Hij was op een vergadering van de Regenten van de Nederlands Hervormde Kerk. Na afloop van de vergadering was zijn motor verdwenen. Het was een Puch, wel geen nieuwe, doch minstens nog ƒ 400 waard. Hij heeft de diefstal natuurlijk direct aangegeven. Veel hoop, dat hij hem terug krijgt, heb ik niet… … Morgen is de Koningin jarig. De Oranjevereniging organiseert morgenmiddag kinderspelen. Bij ons kan men zich hiervoor opgeven. Het is vanavond een drukte van belang. De bel staat niet stil.

30 April 1952

Vandaag was het prachtig, zomers weer. Zoals gewoonlijk zijn we op Koninginnedag de hele dag vrij. Anna is vrijwel de hele dag druk geweest voor de Oranjevereniging. ’s Morgens om half tien was er een aubade op het gemeentehuis voor de burgemeester en ’s middags waren er kinderspelen op de speelweide van het Julianapark. Niet minder dan zeshonderd kinderen namen er aan deel. Ik heb niet de hele middag bijgewoond.

Een tochtje op de Solex de polder in, was een waar genoegen. Wat lagen de boerderijen hier prachtig in het jonge groen. Overal wapperde de rood-wit-blauwe vlag. Het was net een sprookje. ’s Avonds was er bal op de speelplaats van de Openbare Lagere School 4. Er was hiervoor een buitengewoon grote belangstelling.

Later op de avond kregen we bezoek van het voltallige college van B. en W. met de gemeentesecretaris. We hebben een leuke avond gehad. Wat kunnen de heren elkaar in de maling nemen. Vooral Kievit moest het ontgelden. Men belde hem toen hij nog in het Juliana restaurant zat. Hem werd verteld dat hij, bij afwezigheid van de Burgemeester, als diens loco een wanordelijkheid op de speelplaats van school 4 direct moest laten onderdrukken. Hij trapte er niet in. Later kwam hij echter op de koffie: hij kreeg van de burgemeester een standje, omdat hij aan de oproep geen gevolg had gegeven. Om half een ging men pas naar huis.

Terug naar overzicht