Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 235

Zuilen eert zijn gevallenen Deel 3

Naar aanleiding van de tentoonstelling Zuilen in de Tweede Wereldoorlog, die op 4 mei 2018 door burgemeester J. van Zanen geopend zal worden, schrijf ik gedurende deze tentoonstelling over Zuilense slachtoffers van die oorlog.

A.F. Baron van Tuyll van Serooskerken Geboren: 6 november 1912 overleden: 27 februari 1942. 27 Februari: de slag in de Javazee. Tegen de datum 27 februari 1942 was de positie in Nederlands-Indië zodanig, dat de Japanners overal in de Archipel steunpunten bezaten en zich gereed maakten voor de laatste grote sprong: de landing op Java.

Gedurende de middag van die dag ontving vice-admiraal Helfrich, bevelhebber der Geallieerde strijdkrachten, een bericht, dat een machtige Japanse invasievloot zuidwaarts stoomde. Schout-bij-nacht Doorman kreeg bevel deze vloot aan te vallen.

Daartoe verzamelde Doorman in Soerabaja de volgende schepen: de kruisers De Ruyter, Java, Exeter, Houston, en Perth en voorts de jagers Witte de With, Kortenaer, Electra, Jupiter, Encounter, Edward Alden, Ford en Paul Jones. Met deze geallieerde vloot stoomde Karel Doorman de vijand tegemoet. Het scherm ging eindelijk op voor de beide volgende acten, de dagactie en de nachtactie van de 27e februari 1942 tussen het Westervaarwater en het eiland Bawean (ten N. van Soerabaja).

De Britse zware kruiser Exeter, het enige schip met radarinstallatie, kreeg een treffer in het ketelruim en moest terug naar Soerabaja. De jagers verschoten al hun torpedo’s, terwijl de Kortenaer en de Jupiter verloren gingen. De overgebleven jagers werden in de loop van de avond en nacht naar Soerabaja teruggebracht.

De nacht van de 27 februari was een prachtige maannacht en Doorman, alleen met de kruisers De Ruyter, Java, Houston en Perth, zonder bescherming van jagers, had geen schijn van kans tot een verrassende aanval op de zich terugtrekkende en zwaar beschermde transportvloot.

Omstreeks elf uur des avonds kreeg Doorman contact met twee zware Japanse kruisers en op een afstand van 8 kilometer ontwikkelde zich een gevecht op leven en dood, waarbij de De Ruyter zwaar werd beschadigd. Het eskader veranderde nu van koers, doch nog tijdens deze manoeuvre werden de Java en de De Ruyter door torpedo’s getroffen.

Kort daarop verdwenen beide schepen in de golven...

 

 

Terug naar overzicht