Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 246

Zuilen eert zijn gevallenen Deel 14

Naar aanleiding van de tentoonstelling Zuilen in de Tweede Wereldoorlog, die 4 mei jongstleden door burgemeester J. van Zanen geopend werd, schrijf ik gedurende deze tentoonstelling over Zuilense slachtoffers van die oorlog. Deze week gaat het over de drie medewerkers van de Demka Staalfabrieken die door de Duitsers werden doodgeschoten. Deel 2

De eerste dinsdag in september 1944, later genoemd „Dolle Dinsdag”, was het stralend zomerweer. De mensen in ons land hadden daar, in verband met de opmars der geallieerde strijdkrachten in Frankrijk en België, echter weinig oog voor. Maandag 4 september had de B.B.C. te Londen, in haar nieuwsuitzending medegedeeld, dat de geallieerde troepen Breda bereikt hadden.

Nederland stond op zijn kop. Onder de moffen en hun handlangers, de N.S.B.-ers, brak een paniekstemming uit. Geamuseerd stonden vele Zuilenaren op de Amsterdamsestraatweg de aftocht van de gehate vijanden gade te slaan. De N.S.B.-ers namen gepakt en gezakt de wijk naar het station om te trachten in „das Reich” een veilig heenkomen te zoeken.

Fotobijschrift: Mr. R. Loggers. Geboren: 30 maart 1915, overleden: 26 oktober 1944.

Terug naar overzicht