Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 247

Zuilen eert zijn gevallenen Deel 14

Naar aanleiding van de tentoonstelling Zuilen in de Tweede Wereldoorlog, die 4 mei jongstleden door burgemeester J. van Zanen geopend werd, schrijf ik gedurende deze tentoonstelling over Zuilense slachtoffers van die oorlog. Deze week gaat het over de drie medewerkers van de Demka Staalfabrieken die door de Duitsers werden doodgeschoten. Deel 3

De verzetsorganisaties in Nederland maakte zich gereed om een handje te helpen bij de laatste worsteling met de gehate vijand. Ook op de Demka was alles in rep en roer. Tempelman ging door alle afdelingen en wekte de arbeiders op, om het werk neer te leggen en zich aan te sluiten bij de strijdkrachten.

Door de tegenstand, die de moffen, versterkt met de Nederlandse S.S.-ers, bij Arnhem de geallieerden boden, konden de Duitsers in ons land zich herstellen. Zij namen bloedig wraak.

Tempelman en De Boer vielen in Vleuten in de handen in hun handen en een paar dagen later werd ook mr. Loggers op het kantoor van de Demka gearresteerd. Was er verraad in het spel? Wij zijn daar niet achter kunnen komen.

26 Oktober 1944 werden zij alle drie voor de nieuwe St.-Bavokerk te Haarlem doodgeschoten. Te hunner herdenking heeft men na de bevrijding op deze plaats een kruis opgericht. Hun stoffelijk omhulsel is later bijgezet in het Ere-kerkhof te Overveen.

Dit verhaal van de heer Pasman over KP-leden die in Haarlem werden gefusilleerd, zorgde ervoor dat ik op zoek ging naar dat kruis. Het werd vervangen door een stenen monument. Op de vloer rondom het monument liggen acht tegels waarin de namen zijn gebeiteld van de hier gefusilleerden, onder wie drie Zuilense verzetstrijders. Een medewerker van de Bavokerk vertelde me nog dat de bewoners van de ernaast gelegen woningen door de Duitsers erbij werden gehaald toen de fusillering plaatsvond: zij moesten toekijken!


Fotobijschrift: K.F.N. Tempelman, geboren: 17 januari 1913 en overleden: 26 oktober 1944.

Terug naar overzicht