Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 252

Zuilen eert zijn gevallenen Deel 19

Naar aanleiding van de tentoonstelling Zuilen in de Tweede Wereldoorlog, die 4 mei jongstleden door burgemeester J. van Zanen geopend werd, schrijf ik gedurende deze tentoonstelling over Zuilense slachtoffers van die oorlog. Vandaag het stuk - met bijbehorende foto -dat de heer Pasman schreef over ‘Levensmiddelen voor onderduikers’:

Frits Odinot was tuinman in dienst van de Gemeente Zuilen. In 1942 kreeg hij een oproep van het Arbeidsbureau om zich te melden voor arbeid in Duitsland. Frits dacht er niet aan, aan deze oproep gevolg te geven. Hij nam ontslag bij de Gemeente en zocht een onderduik-adres. Uit die tijd dateert mijn kennismaking met Frits.

Voor Frits was het stilzitten een gruwel. Aanvankelijk voerde hij slechts eenvoudige opdrachten uit voor de illegaliteit. Reeds zeer spoedig zat hij echter tot over zijn oren in het verzetswerk. Zijn arbeidsterrein lag voornamelijk in het voorzien van bonkaarten voor de onderduikers en het bezorgen van illegale lectuur.

In 1943 begon hij zich intensief bezig te houden met het zoeken van adressen, waar Joodse landgenoten gehuisvest konden worden. Frits was niet altijd even gesloten, wat voor zijn eigen veiligheid noodlottig zou worden. Toen hij niet onmiddellijk slaagde om een adres te vinden voor een Joods echtpaar, nam Frits hen in zijn woning op. Men hield Frits echter reeds lang in het oog.

Op 3 Mei 1944 deed de S.D., onder aanvoering van de beruchte rechercheur Tielrooy, een inval in zijn woning.

Via de S.D. in de Maliebaan werd hij vervoerd naar de Euterpestraat in Amsterdam. Frits beschikte over een massa namen en adressen en zijn vrienden vroegen zich bezorgd af, gezien de methoden van de moffen, of Frits zou kunnen zwijgen. Ondanks mishandelingen en langdurige verhoren zweeg Frits echter.

Hij werd vervoerd naar Vught en vervolgens naar Duitsland getransporteerd. Daar is hij 26 Februari 1945 overleden.

F. A. J. Odinot was een moedig en onversaagd man. Door zijn toedoen werden vele jonge arbeiders aan de Duitse slavenmarkt onttrokken. Vele Joodse landgenoten heeft hij het leven gered. Zijn nagedachtenis zullen wij met eerbied gedenken.

Fotobijschrift: F. Odinot werd geboren 8 december 1914 en is overleden 26 februari 1945.

Terug naar overzicht