Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 253

Zuilen eert zijn gevallenen Deel 20

Naar aanleiding van de tentoonstelling Zuilen in de Tweede Wereldoorlog, die 4 mei jongstleden door burgemeester J. van Zanen geopend werd, schrijf ik gedurende deze tentoonstelling over Zuilense slachtoffers van die oorlog. Vandaag het sluitstuk dat de heer Pasman schreef over de op het Verzetsmonument genoemde slachtoffers:

‘Het woord monument is afgeleid van het Latijnse woord, hetwelk betekent: dringend vermaan. Laat ook het monument te Zuilen, opgericht ter nagedachtenis aan de Zuilense Verzetshelden, een dringend vermaan zijn om de strijd voor een betere wereld voort te zetten.

Een betere wereld, die alleen bestaan kan, als de vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting gehandhaafd blijven. In de bezettingsjaren bleek, dat velen de moeilijke omstandigheden te machtig waren. Anderen werden juist door de omstandigheden gestaald en stelden daden van moed en opofferingsgezindheid, welke in onze Vaderlandse geschiedenis haar weerga niet vinden.

Zij zijn het, die wij herdenken. Onopgesmukt heb ik de geschiedenis weergegeven van deze helden. Hen dreef geen zucht naar avontuur of gewichtigdoenerij. Deze mannen en vrouwen, hetzij katholiek of protestant, zij allen beseften, dat God hen tot dit werk had geroepen. Zij konden niet anders handelen.

Geen besluit werd genomen, geen stunt werd uitgevoerd, voordat zij tezamen Gods zegen vroegen over hun voornemen. Zij streden voor een vrij Nederland, voor een land waarin gerechtigheid zou heersen.

Op U, jongeren, wordt thans wederom een beroep gedaan – en daaraan herinnert ook het gedenkteken – om pal te staan voor de verkregen vrijheid.

Zuilen, juni 1948.

A.H. Pasman

Fotobijschrift: Het Verzetsmonument op 4 mei 1949

Terug naar overzicht