Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 258

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Deze week deel 3. NB: let op de datum!

Werkspoor Courant januari 1926

Buurtvereeniging “NIEUW Zuilen’’.

De Buurtvereeniging “Nieuw Zuilen’’ heeft weder haar St. Nicolaasfeest gegeven aan de kinderen van haar leden.

Zaterdag 12 December verzamelden zich een 300-tal kinderen in het schaftlokaal en al spoedig klonk het uit volle borst: „Zie ginds komt de stoomboot, enz. enz.’’ Steeds luider tot St. Nicolaas zelf met “Zwarte Piet’’ de zaal betrad. Met milde hand werd gestrooid terwijl verschillende dames bovendien versnaperingen ronddeelden.

Het Bestuur had zich de medewerking verzekerd van “Professor Baldini’’, die door zijn kostelijke goocheltoeren en zijn gedresseerde aap “Jacob’’ de kinderen aangenaam wist bezig te houden. Het spannendste oogenblik was natuurlijk het uitreiken van de geschenken, waarna, op een enkele uitzondering na, allen tevreden huiswaarts gingen.

De middag mag weder als geslaagd worden beschouwd en een woord van dank aan de pianiste Mej. Helleman en alle medewerksters en medewerkers mag hier zeer zeker dan ook niet achterwege blijven.

HET BESTUUR.

Terug naar overzicht