Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 260

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Deze week deel 4.

Werkspoor Courant Maart 1928

OPENBARE LEESZAAL FILIAAL ELINKWIJK.

Wanneer wij de uitkomsten eens vergelijken van het jaar 1926 en 1927, dan zien wij ook voor 1927 vooruitgang, evenals in het jaar daarvoor. Het mogen dan geen cijfers zijn, welke in de tienduizenden loopen, in verhouding tot grootere plaatsen maakt ons filiaal geen slecht figuur.

Het jaar 1926 sloten wij af met 93 leden – het jaar 1927 met 103 leden.

Het jaar 1926 gaven wij uit 3386 banden – het jaar 1927 4040 banden.

Het jaar 1926 werd de leeszaal bezocht door 1220 personen, in 1927 door 1562 personen.

Het bezoek aan de leeszaal zou zeker grooter zijn, indien er bij velen geen verkeerde meening bestond. Niettegenstaande men het ieder jaar heeft kunnen lezen door middel van de dagbladen of per circulaire, verkeeren velen nog steeds in de meening, dat er voor een bezoek aan de leeszaal betaald moet worden. Wij willen het daarom nog eens herhalen: een bezoek aan de leeszaal verplicht U tot niets!

Er liggen te Uwer beschikking: 11 dagbladen, 30 weekbladen en 31 maandbladen, waaronder 15 vakbladen en 16 tijdschriften en illustraties, waarbij ook het laatst verschenen tijdschrift “Nu’’. Verder een 100-tal boekwerken, welke als studiemateriaal tot de leeszaal behooren.

Van al het hier genoemde kan men gebruik maken alle werkdagen van 6.30 tot 10 uur n.m. zonder eenige kosten. De meening, dat een bezoek aan de leeszaal onkosten met zich brengt, vindt voor een gedeelte haar oorzaak in verwarring tusschen „bezoek’’ en „lidmaatschap’’.

Men is lid der O.L. à ƒ 2.- per jaar en verwerft daarmee het recht om gebruik te kunnen maken van de romans en studieboeken uit de uitleenbibliotheek. Deze bestaat voor ons filiaal uit ruim 1000 werken. Dit aantal wordt willekeurig door de leden zelf opgevoerd: immers, wat men in den catalogus niet vindt, wordt aangevraagd en de Centrale te Utrecht beijvert zich steeds zoo goed mogelijk aan de verlangens van de leden te voldoen.

Uit een 30.000 deelen kan nog wel een keus gedaan worden!

Dit is dus het voordeel dat een lid der O.L. heeft, tegenover een bezoeker der O.L. Van deze bibliotheek kan zelfs de bezoeker der leeszaal gebruik maken, alleen met dit verschil, dat men dan geen boeken mee naar huis kan nemen. Gelegenheid om een goed boek ter plaatse te lezen is er echter altijd en voor iedereen.

Iedere bezoeker, die in de leeszaal een roman wil lezen uit de uitleenbibliotheek, heeft dit maar te vragen en hij wordt verstrekt. Dit heeft het voordeel dat ieder met de bibliotheek kan kennismaken, alvorens te besluiten tot het lidmaatschap.

Terwille van de duidelijkheid nog eens de samenvatting:

A. Een bezoek aan de leeszaal is zonder eenige kosten.

B. Een lid der O.L. heeft recht op alle boeken voor ƒ2.— per jaar (geen leesgeld per boek).

Voor alle verdere inlichtingen vervoege men zich bij den zaalbeambte, elken avond van 6.30 tot 10 uur.

DE CORRESPONDENT.

Fotobijschrift: Op 4 april 1921 werd door de Gemeenteraad van Zuilen toestemming verleend voor de bouw van een tijdelijke leeszaal aan het Leeghwaterplein. Volgens de vergunning zal het gebouw bestaan uit:

Entree, Vestibule, Garderobe, W. C., Uitleenbureau en Leeszaal.

Het gebouw wordt geplaatst op den vaste grond.

De fundamenten worden gemaakt van beton.

Het gebouw wordt gemaakt van houten regelwerk, dubbel met hout beschot.

De dakbedekking is dakbeschot, gedekt met pannen.

En daar moest men het dan ‘maar’ mee doen.

Wat u op deze foto niet kunt zien, is dat hij groen geschilderd werd.

 

Terug naar overzicht