Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 262

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Deze week deel 7.

Werkspoor Courant 7 juni 1941

VIJFTIG JARIG BESTAAN VAN „WERKSPOOR N.V.’’

De directeur heeft aan de herdenking van het 50-jarig bestaan van Werkspoor op 22 Mei j.l., wegens de tijdsomstandigheden, geen feestelijk karakter willen geven.

Om het 50-jarig bestaan der Vennootschap niet geheel onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft hij evenwel een aantal personen, in totaal 154, die geacht mogen worden het Werkspoorpersoneel te vertegenwoordigen, uitgenodigd tot het deelnemen aan een eenvoudige Hollandse koffiemaaltijd in de grote Beambtenkoffiekamer van het kantoorgebouw te Amsterdam.

Aan deze maaltijd namen deel: de Directie, commissarissen, chefs, de Heren Triebels, van Unen en Minderhoud, de Heer Chr. Moes, voorzitter van de Bouwvereniging Elinkwijk, Bestuur en leden van de Beambtenkern, de voorzitters van P.V.W. Amsterdam en Utrecht, Bestuur en leden van de Fabrieksraad Amsterdam en Utrecht, Bestuur Beambtenfonds, Bestuur Werkliedenpensioenfonds, Bestuur Afdelingskas, en last but not least een aantal dames als vertegenwoordigsters van het vrouwelijk personeel. Ook werden nog een tweetal werklieden, J.G. Redkamp en B. Comes, uitgenodigd, die dit jaar 50 jaar in dienst van Werkspoor zijn.

De zaal was eenvoudig doch smaakvol versierd, voornamelijk met tulpen en hortensia’s. Aan het plafond hing de Nederlandse vlag en op de met bloemen versierde tafels stonden een aantal Werkspoor-vlaggetjes. Aan de wand hingen de portretten van de mannen, die de machine-industrie op Oostenburg stichtten en bevorderden, zomede een aantal historische platen.

Als enige spreker nam de Directeur, Ir. Damme, het woord, die in grote trekken de geschiedenis van de machine-industrie op Oostenburg van 1827 – 1891 schetste en vervolgens ook het tijdvak 1891 – 1941 besprak.

Op geestige wijze vertolkte de Heer G.J. Lugt de dank der gasten.

Ondanks het eenvoudige karakter van de herdenking zal deze dag ongetwijfeld bij de deelnemers nog lang in herinnering blijven

 

Terug naar overzicht