Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 264

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 9.

Werkspoor Courant 1947

Onder de rubriek Utrechts Nieuws werd het volgende artikel geplaatst:

“Werkspoor’’ HEEFT HET DRUK

7000 wagons in aanbouw

(Van onzen correspondent.)

Er wordt in de wagon- en bruggenfabriek N.V. Werkspoor bij Utrecht, hard gewerkt. Over enkele maanden hoopt men 4000 kolenwagens gereed te hebben, terwijl voorts in uitvoering zijn 3000 gesloten goederenwagens en 200 autobussen voor de Spoorwegen.

De Ned. Spoorwegen plaatsten ook een belangrijke order, omvattende den bouw van nieuwe electrische treinstellen (in totaal 140 rijtuigen). De gemeente Amsterdam bestelde bij Werkspoor ruim 100 tramwagens terwijl ook de Haagsche Tramweg Mij. een bestelling deed.

Er is dus handen vol werk voor het personeel, dat thans tegen de 4000 loopt. Sinds de bevrijding werd er reeds zeer veel herstelwerk verricht en er wordt nog gewerkt aan ruim duizend goederenwagens die zwaar beschadigd waren.

Vier Diesel-electrische treinstellen moeten ook nog gereviseerd en dan is het voornaamste reparatiewerk achter den rug.

Met materiaal door de Nederlandsche industrie – in de eerste plaats de Hoogovens – geproduceerd en aangevuld door uit België geïmporteerde producten, heeft Werkspoor reeds een nieuw materieel afgeleverd: 300 kolenwagens, 50 opleggerbussen, honderden laadkisten en 80 laadkistenwagens.

Voor dit herstelwerk werd het wals-materiaal betrokken van de Hoogovens, de Demka te Utrecht en uit België. Amerika en Tsjechoslowakije zorgden voor hout.

Werkspoor heeft ook een begin gemaakt met den wederopbouw van de stations te ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.’

Fotobijschrift: U las er toch niet overheen? VIERDUIZEND kolenwagens! Daar was men natuurlijk wel een tijd mee bezig. Hoewel… er is een periode geweest dat door Werkspoor ieder uur(!) een kolenwagen werd afgeleverd. Dat is een straf tempo. In dat uur maakte men dus zomaar ook twee wielassen, de vier wanden, het chassis, vier buffers, twee koppelingen en vier wielen, en werd de wagen ook nog in elkaar gezet en geschilderd!

In het fotoalbum dat ir. J. van Zwet kreeg bij zijn afscheid als directeur van Werkspoor stond deze foto, met het onderschrift: ‘Kolenwagens voor de Nederlandse Spoorwegen’ gemaakt door Werkspoor in 1941.

Terug naar overzicht