Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 265

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 10.

Werkspoor Courant 1946

JUBILEUM.

Donderdag 5 september was het 25 jaar geleden, dat de heer H. Staartjes bij Werkspoor in dienst trad. Vanzelfsprekend ging deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij. Om 8 uur hadden velen zich in de vergaderzaal verzameld om den jubilaris te huldigen.

Als eerste sprak de heer Barnhard een kort welkom zijn rede uit, om daarna het woord te geven aan Ir. Klomp, die een overzicht gaf van de levensloop van den jubilaris bij Werkspoor.

Oorspronkelijk crasseur in de Y.A., is hij later overgegaan naar de afdeling calculatie, waar hij kalm en rustig zijn werk doet, zoals dat van hem verwacht wordt.

Een schemerlamp en een mooie vaas met bloemen bood spreker namens alle aanwezigen aan.

Hierna sprak Bs. Kroon als vertegenwoordiger van de bazen- en controleurs vereniging, om ook van deze zijde gelukwensen aan te bieden.

Als laatste in de rij sprak de heer Barnhard, die Staartjes roemde als een prettig mens om mee samen te werken en een trouwe vriend. Tot slot dankte de jubilaris alle aanwezigen voor de getoonde belangstelling.

Fotobijschrift: Op 5 september 1946 was het dan zover: de heer H. Staartjes kijkt in de lens van de fotograaf die hem komt fotograferen omdat hij 25 jaar eerder in dienst trad bij Werkspoor. Het zal niet bij deze ene pul met bloemen gebleven zijn, maar wat deze jubilaris dan wel mee naar huis mocht nemen? Zijn collegae kijken er ook al naar uit.

AUTOTOCHT DANSCLUB.

De dansclub heeft Zondag 1 September j.l. een autotocht georganiseerd. Om 9 uur waren alle leden present en zorgden de accordeonisten voor de goede stemming door enige aardige mopjes te spelen. Het weer liet zich een goed aanzien, zodat om 9.15 vertrokken werd. Over Bilthoven, Soestdijk, Hilversum werd gereden naar Bussum, waar een kopje koffie gedronken werd. Vandaar ging het naar de uitspanning Oud Valkenveen. Hier kon een ieder zijn hart ophalen aan de speeltuin, de dwaaltuin, de motorbootjes en dergelijke, waar dan ook terecht druk gebruik van werd gemaakt.
Hierna ging men naar zee, waar pootje gebaad en door enkele heren gezwommen werd. De overigen vermaakten zich met voetballen en hardlopen.
De overwinnende dames werden een paar kransen aangeboden.
Nadat er nog polonaise gelopen was en enige dansen gedaan waren met medewerking van de accordeonisten, werd de tocht voortgezet.
Vandaar werd er gereden naar de Leusderhei. Ook hier werd het oponthoud gezellig doorgebracht met balspelen en dergelijke, terwijl verschillende leden van de gelegenheid gebruik maken om een mooie bos hei mee naar huis te nemen. 
Veel te vlug was het zes uur, het tijdstip waarop de thuisreis moest worden aangevangen.
Om half zeven arriveerde men weer op het Werkspoorterrein.
De dansclub kon op een gezellige en leuke dag terugzien, die de leden nog lang in herinnering zal blijven.

Terug naar overzicht