Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 268

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 13.

Werkspoor Courant 12 november 1947

Onder de rubriek Utrechts Nieuws werd het volgende artikel geplaatst

De eerste groentewagens afgeleverd

Op Zondag 2 November spraken, zoals iedere Zondag gebruikelijk is, de Nederlandse Spoorwegen tot het Nederlandse volk.

Dit keer waren het echter geen sombere berichten over gebrek aan rollend materieel of uitvallende treinen; integendeel: de eerste nieuwe groentewagens, de kopgroep van een zeer lange rij zouden worden afgeleverd.

Van hoeveel belang voor ons land, met zijn in normale tijden grote export van groenten, deze wagens zijn, behoeft hier niet gezegd te worden. Ook op dit gebied helpt Werkspoor N.V. dus mee aan de opbouw van ons land.

Op de bijgaande foto ziet U een afbeelding van één van deze nieuwe wagens. De gehele wagen is vervaardigd van staal en electrisch gelast; uitgezonderd de kop- en zijwanden, welke een houten beschieting hebben. Zeer belangrijk voor dit soort van wagens is de ventilatie, opdat ook ’s zomers bij hoge temperaturen het groentevervoer doorgang kan vinden. Hiertoe bevinden zich in de zijwanden afsluitbare jalouzieën en luiken.

Zoals duidelijk op de foto te zien is, zijn deze wagens voorzien van S.K.F. rollagers, in tegenstelling tot vroeger, toen men ze slechts met glijlagers uitvoerde. Het grote voordeel hiervan is, dat de wagens veel lichter lopen. Zelfs zo licht, dat een speciaal remsysteem hiervoor moest worden aangebracht. Immers wanneer deze wagens alleen op de baan staan, zullen ze bij flinke wind uit zich zelf gaan rijden. Om dit te voorkomen, is aan één der koppen een parkeerrem gemonteerd. Deze kan in werking gesteld worden door een hefboom. Bij het lossen van de luchtrem wordt deze parkeerrem automatisch buiten werking gesteld. Voor het remmen in bedrijf is een luchtdrukrem aangebracht.

Tot slot nog enkele getallen:

Totaal gewicht wagen: ruim 11 ton;

per wagen wordt 3 m³ hout en 8 ton ijzer verwerkt.

Het draagvermogen is 20 ton.

Voor het schilderwerk is per wagen nodig ruim 100 kg verf.

Een schilder zou 10 dagen nodig hebben om al het schilderwerk klaar te maken.

 

Terug naar overzicht