Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 271

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 16.

Werkspoor Courant 1948

ELECTRISCHE LOCOMOTIEVEN VOOR DE N.S.

Zoals waarschijnlijk bij de meeste lezers wel bekend zal zijn, is Werkspoor thans bezig met het bouwen van electrische locomotieven voor de N.S.

Deze locomotieven zijn de eerste geheel electrische locomotieven die door de N.S. in dienst zullen worden gesteld.

Er is een serie van 10 stuks besteld, waarvan er 3 in Zwitserland en 7 in Nederland worden gebouwd. De Zwitserse locomotieven worden gebouwd door: de S.L.M. in Winterthur voor het mechanisch gedeelte en de bak, en door Oerlikon voor de electrische installatie. Voor de 7 in Nederland te bouwen locomotieven is de werkverdeling enigszins anders en hier zijn meerdere firma’s ingeschakeld, en wel:

Werkspoor - Amsterdam, voor het frame en het mechanische gedeelte,

Werkspoor - Utrecht, voor wagenbak, een belangrijk gedeelte van de luchtdrukinstallatie en voor het schilderwerk,

Gebroeders van Swaay voor het monteren van de electrische installatie.

Verder zijn als onderleveranciers onder andere ingeschakeld:

de S.L.M. voor bepaalde onderdelen van het drijfwerk,

Oerlikon voor de electrische apparaten,

Heemaf en Smit, Slikkerveer, voor de motoren,

Demka voor het gietstaal,

en vele anderen.

Hieronder volgen nu enkele gegevens van deze locomotief en enkele bijzonderheden:

Type: 1 Do 1.

Vermogen: 4500 P.K.

Trekkracht: 11.500 K.G.

Maximum snelheid: 160 K.M. per uur.

Dienstgewicht compleet: + 100.5 ton.

Lengte over de buffers: 16.200 mm.

De locomotief is geschikt voor het trekken, zowel van personen- als van goederentreinen. De laatste tot een treingewicht van 2000 ton. Het is dan ook de bedoeling overdag sneltreinen en des nachts zware kolentreinen met deze voor ons land geweldige machine te trekken.

De aanduiding 1 Do 1 betekent, dat de locomotief achtereenvolgens 1 loop-as, 4 drijfassen en 1 loopas heeft. De loopassen zijn met de uiterste drijfassen in een bogie samengebouwd, terwijl de middelste assen vast aan het frame zijn bevestigd.

Iedere as wordt aangedreven door twee motoren van elk 560 P.K. Deze motoren zijn vast opgesteld in de wagenbak en drijven via een dubbele tandwieloverbrenging de drijfas aan, waarbij het tandwiel om de drijfas op een bijzondere manier gelagerd is, zodat hierin alle bewegingen van de as ten opzichte van de bak worden opgevangen.

De bogies worden door middel van een speciaal apparaat steeds in de evenwicht stand teruggedrukt, wanneer zij om hun middelpunt willen draaien.

Een volgende bijzonderheid is nog dat de electrische apparaten vrijwel geheel buiten de locomotief op een afzonderlijke stelling gemonteerd kunnen worden, waarna het geheel in betrekkelijk korte tijd in de wagen gemonteerd wordt.

Tenslotte is in verband met de grote maximum snelheid bijzondere aandacht aan het remsysteem gewijd, dat dan ook verschillende bijzonderheden bevat, onder andere een inrichting waarbij de remkracht gelijkmatig toeneemt wanneer de snelheid lager wordt.

Ook het uiterlijk van de locomotief is zeer modern gehouden, waarbij bijvoorbeeld beide bestuurderscabines een stroomlijn vorm hebben gekregen.

Bij de foto:De eerste Nederlandse electrische locomotief is in een der werkplaatsen van ‘‘Werkspoor’’ gereed gekomen. De machine op een proefrit voor een kolentrein.

1.Schweizerische Lokomotiv Fabrik Winterthur
2.Een ‘bogie’ is een term die personeel van Werkspoor gebruikte als aanduiding voor een draaistel zonder aandrijving

 

 

Terug naar overzicht