Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 272

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 17.

Werkspoor Courant  januari 1948

Het vervoer van de eerste Amsterdamse Tram.

De taak om de nieuwe trams voor de Gemeente Amsterdam te vervoeren, werd door Werkspoor opgedragen aan de Firma E.J. van Dijk te Utrecht.

Hiervoor moest een speciale diepgang trailer gebouwd worden, met ’n lengte van 15 Meter.

De tram heeft een lengte van 13 Meter en de hoogte van trailer en tram was 3 Meter 96. Totale lengte trailer-truck bedraagt 23 Meter. Om met een dergelijke trailer te rijden, had men de toestemming van de Rijkswaterstaat in Utrecht en Noord-Holland nodig en verder van de verschillende Gemeenten, waar het transport door zou komen, dus Utrecht, Soest, Amersfoort en Amsterdam.

Vrijdag 23 Januari, ’s morgens om 9 uur, zette de colonne zich in beweging en kon het vervoer, dat onder leiding stond van de heer van Wijngaarden en de heer Jubels, geassisteerd door de heer G. Nijenhuis, beginnen.

Direct kwamen de moeilijkheden al in de vorm van de bochten bij de uitgang aan de Lageweide en de bocht bij de Pegus. Vooral deze laatste was zeer moeilijk te nemen, daar er geen vingerbreed ruimte over was aan de kanten. Maar dank zij de vakkundige besturing van de truck door de heer G. Bouthorn, kon deze bocht in één keer goed genomen worden.

Amersfoort kostte slechts 10 minuten om door te komen, dank zij de medewerking van de Verkeerspolitie, die, evenals in de andere plaatsen het geval was, uitstekend werk deed, zodat het transport geen oponthoud ondervond.

Bij de aankomst aan de Diemerbrug aan de rand van de Gemeente Amsterdam, werd het transport opgewacht door de Directie van de Gemeente Tram en een motorbrigade van de Amsterdamse Verkeerspolitie. Hier werd de hoes van de tram gehaald, dat om beschadiging tegen laaghangende takken te voorkomen, over de tram gedaan was. In optocht ging het door de straten van de hoofdstad naar de remise. Even werd het spannend, toen men bij het viaduct van het Amstelstation kwam. De hoogte van het viaduct bedraagt 4.05 Meter, dus was er maar 9 cM. over, wat niet te veel is.

Bij de remise aangekomen, stond ’n gezelschap, waaronder we de Wethouder Polak zagen, het transport op te wachten. De heer Polak liet zich in zeer waarderende woorden uit over het transport en deelde mede, dat hij inmiddels de pers gewaarschuwd had. Speciaal verzocht de heer Polak aan de heer Wijngaarden om zijn dank over te brengen aan de Directie, chefs, bazen en werklieden voor de keurige afwerking van deze tram.

De pers kwam, door een Gemeentebus gebracht, spoedig aan en toen werd de wagen grondig bekeken. De eerste van een serie nieuwe trams was hiermede afgeleverd. Wij wensen de Gemeente Amsterdam veel geluk met deze nieuwe aanwinst en hopen, dat zij mee mogen helpen aan het economisch herstel der hoofdstad.

Fotobijschrift: De eerste A’damse tram verlaat de fabriek.

 

Terug naar overzicht