Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 274

Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 274

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 19.

Werkspoor Courant Amsterdamse editie, vrijdag 2 April 1948

De Nieuwe Amsterdamse tram rijdt proef

Het was troosteloos, regenachtig weer toen wij ons Woensdagavond 17 Maart naar één van de remises van de Gemeentetram in de hoofdstad begaven. In de remise was de regen gauw vergeten, want allen die de eerste rit van de modeltram zouden meemaken, verdrongen zich in en om de helverlichte wagen.

Sinds de aflevering waren verschillende wijzigingen aangebracht en constructies verbeterd. Het gecompliceerde deurbewegingsmechanisme was door de goede zorgen van de Technische Dienst der Amsterdamse tram vereenvoudigd en daardoor waren er voor de heren van de Tekenkamer, zowel als voor ons uit Utrecht, genoeg interessante dingen te zien.

Ook de directeur en onderdirecteur van de Gem.-tram gaven van hun belangstelling blijk, en zij nodigden ons omstreeks het middernachtelijk uur tot instappen uit. Langs het Frederiksplein, Utrechtsestraat, Rembrandtsplein, Rokin en Damrak bereikten we vlot het Centraalstation. Hiervandaan volgden we het kronkelende traject van lijn 26, een route die door de vele scherpe bochten voor onze lange tram op zijn 3 assen een bijzonder zware test was.

Wij hadden de indruk dat wij ons in honderd knopen wrongen, maar de tram en de speciale draaistellen trokken er zich niets van aan en de wielen zongen door de bochten. Er was geen sprake van het welbekende geknars en gefluit: deze vuurproef werd glansrijk doorstaan.

Op de lange rechte stukken werd er ‘‘vol gas’’ gegeven (60 km per uur was in de verlaten straten nu best mogelijk) en ook daarbij voldeed de gang en vering aan de hoogste eisen. Zonder moeite loop je door de rijdende wagen. Anders werd het toen de noodrem beproefd werd. De vertraging was zo groot, dat we bijna dubbel gevouwen werden! We zullen voor de passagiers straks hopen, dat die railrem niet gebruikt behoeft te worden.

De directie en ambtenaren van de Gemeentetram waren opgetogen over de prestaties en het pleit dan ook zeer voor de kwaliteit van deze wagen, dat zodra de wagenbestuurders met de bediening vertrouwd geraakt zijn, onze tram juist op lijn 26 in dienst zal worden genomen.

Slechts ondergeschikte wijzigingen zullen in de serie aangebracht worden, vol vertrouwen kunnen we nu aan de productie daarvan beginnen.

 

 

Terug naar overzicht