Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 275

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 20.

Werkspoor Courant april 1948

UIT ONS BEDRIJF

Een nieuwe grote kotterbank

Het kotteren is een metaalbewerking, welke van zeer groot belang is bij het vervaardigen van trucks voor rijtuigen en trams.

Daar deze trucks geheel gelast worden, is het n.l. zeer moeilijk om de mechanische delen, door de bij het lassen ontstane spanning op hun juiste plaats te krijgen. Deze delen behoren dus voldoende materiaal gegeven te worden, zodat ze nog gemakkelijk op hun eindmaten afgewerkt kunnen worden en het product aan nauwkeurige eisen zal gaan voldoen.

Wanneer wij een definitie van kotteren willen geven, zouden wij kunnen zeggen, dat dit een verspanende bewerking is, waarbij het werkstuk gefraisd, geboord of geruimd wordt door middel van een snijmetaal, dat aan een horizontale spil is bevestigd.

Het instellen van een werkstuk in een kotterbank is een moeilijk werk, wat zeer nauwkeurig moet geschieden. Vanzelfsprekend neemt dit dan ook zeer veel tijd in beslag. In de naaste toekomst krijgen wij bij Werkspoor een nieuwe grote kotterbank, waarbij in één opspanning van de truck alle bewerkingen gedaan kunnen worden. Dat dit enorme tijdsbesparingen met zich mee brengt, behoeven wij hier niet te zeggen.

De kotteraar werkt met een tolerantie van 0.05 mm. en dus is het zaak dat hij zeer goed om weet te gaan met verschillende meetgereedschappen (zoals micrometers, speermaten enz.), en dat hij een goede ogenmaat heeft.

Ook dient hij op de hoogte te zijn van de snijsnelheden bij de verschillende materiaalsoorten

‘Truck’ is een term voor een draaistel: een ‘loopdraaistel’ (zonder aandrijving) of een motordraaistel (met aandrijving).

Terug naar overzicht