Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 277

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 22.

Werkspoor Courant 14 mei 1948

Een heuglijke dag voor Bouwplaats Den Bosch

Op Vrijdag 2 April jongstleden is op de Bouwplaats Den Bosch de 100ste wagenherstelling gereedgekomen.Zoals bij velen reeds bekend, worden op deze bouwplaats wagonherstellingen uitgevoerd voor de Nederlandse Spoorwegen en enkele andere maatschappijen.

In het najaar van 1947 zijn wij op een leeg emplacement te Den Bosch begonnen met het herstellen van wagens. Dit werk is met grote voortvarendheid daar aangevat, zodat hier thans circa 160 man werkzaam zijn en de bereikte resultaten tot genoegen van onze opdrachtgevers.

Voor de montageploeg, die hier werkzaam is, was het dan ook een grote voldoening, dat op 2 April jl. de 100ste wagon de bouwplaats kon verlaten.

Het zou niet in overeenstemming geweest zijn met de goede geest, die hier onder het personeel leeft, waaraan de buitengewone prettige samenwerking met diverse instanties van de zijde van de Nederlandse Spoorwegen niet vreemd is, indien dit niet met de nodige feestelijkheden gepaard ging. Nadat om 3 uur de werkzaamheden beëindigd waren, en allen die aan het bereikte doel meegewerkt hadden bedankt waren, werd de wagen, die feestelijk versierd was met het nodige groen, diverse wapenschilden van Den Bosch, Amsterdam en Utrecht en natuurlijk getooid met de Werkspoorvlag, onder opgewekte tonen van het illustere gezelschap, dat U op de onderste foto kunt waarnemen, tussen 2 personenrijtuigen met genodigden en personeel buiten het station gereden.

Alvorens tot deze symbolische handeling kon worden overgegaan, zorgde het muzikale gedeelte van de bouwplaats voor de vrolijke noot. Dat het personeel de aanwijzingen van hun Baas ter harte neemt, bleek wel uit de uitslag van de voetbalmatch, welke hierna gespeeld werd tussen een elftal van de Nederlandse Spoorwegen en de montageploeg, en die met een 10 - 2 overwinning voor Werkspoor eindigde.

Bij het gezellig samenzijn met de Nederlandse Spoorwegen en genodigden in de directiekeet, ontvingen wij van onze gasten de aansporing: ‘‘Op naar de 1000ste!’’

Wij twijfelen er niet aan, dat door de gehele ploeg deze wens gedeeld wordt.

Hiernaast staat ie dan: De honderdste herstelde groentenwagen.

 

Terug naar overzicht