Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 283

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 28.

Werkspoor Courant 22 oktober 1948

UIT ONS BEDRIJF

DE VERFSPUITCABINE IN DE

SCHILDERSWERKPLAATS.

Reeds eerder bevatte de Werkspoor-Courant een stukje over een verfspuitcabine, maar deze werd toen gebruikt voor het bespuiten van de open laadkisten.

Deze zelfde cabine nu is thans in verbeterde vorm opgesteld in de schilderswerkplaats voor het aanbrengen van de zwart-grijze deklaag van de kolenwagens. De bedoeling van deze cabine is, een gemakkelijk te verplaatsen ruimte te hebben, welke in kort tijdsbestek afgebroken kan worden om elders opgebouwd te worden, wanneer de productie dit zou vereisen.

Tevens moeten hierin zowel kleine als grote voorwerpen gespoten kunnen worden. Daarom is deze cabine opgebouwd uit uitneembare delen, waardoor het steeds mogelijk is haar te vergroten met meerdere delen. Indertijd waren voor het opspuiten van de open laadkisten twee achter elkaar geschakelde cabines nodig; de cabine uit de schilderswerkplaats daarentegen is driedelig.

Wanneer we nu groentewagens of rijtuigen in een spuitcabine zouden spuiten, hebben wij respectievelijk een 4- en een 6-delige cabine nodig.

Zeer bijzondere zorg werd er besteed aan het probleem van het afzuigen van de verfdampen, welke bij het spuiten optreden. In de door ons ontworpen cabine worden de verfdampen van boven afgezogen.

De nieuwe verfspuitcabine.

Een tweede probleem bij de spuitcabine was: Hoe zuiveren we de afgezogen vuile lucht?

Dit gebeurt nu als volgt:

De afgezogen vuile lucht, welke vermengd is met verfdeeltjes, wordt door een regengordijn gevoerd. Hiertoe zijn in de luchtleidingen sproeiers opgesteld, waardoorheen met een flinke snelheid water wordt geperst. In dit water bevindt zich nog een oplosmiddel voor verf. Wanneer de lucht schoon is, is het water vuil en dus moeten nu nog vuile waterdeeltjes uit de lucht gehaald worden. Dit gebeurt in een druppelvanger. Hierin worden de waterdeeltjes met luchtstroom snel rondgewenteld. Door de middelpuntvliedende kracht worden zij nu uit de luchtstroom geslingerd en verder verwijderd.

Op de foto ziet men duidelijk op de voorgrond de ventilator, welke een capaciteit heeft van 5 M³./sec., d.w.z. dat in 1 seconde 5 M³, lucht per cabine gezogen wordt. Ook de druppelvanger (een cylindrisch vat) is duidelijk te zien.

Een onzer schilders bezig met het spuiten van een kolenwagen.

 

Terug naar overzicht