Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 286. Over beroepen in ons bedrijf.

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 31.

Werkspoor Courant 11 februari 1949

Beroepen in ons bedrijf

Voor de beroepenrubriek hadden we ditmaal ons oog laten vallen op de Arboga-smeedmachine in de Smederij en als zodanig hebben we een praatje gemaakt met onze smid Goené, die bijna 10 jaar in dienst van Werkspoor is, waarvan 3½ jaar aan de Arboga.

Op onze vraag of hij ons eens iets van zijn beroep wilde vertellen, kwam het laconieke antwoord: „En of, verhaaltjes vertellen, daar ben ik sterk in, want elke avond voor de kleine jongen naar bed gaat, moet ik hem iets vertellen.’’

En inderdaad hadden we moeite de woordenvloed over het, “wel en wee’’ van deze machine op te nemen.

“Moeite met die machine? Helemaal niet, alles loopt van zelf.’’

In hoeverre dit waar is, moet U zelf maar uit dit stukje opmaken.

„Mijn werk omvat het vóór-smeedwerk voor andere machines, zoals bijvoorbeeld voor de valhamer en voorts maak ik ook smeedwerk naar maat. Door de geregelde snelle slagen die de machine maakt, is men genoodzaakt bij het inleggen van het hete materiaal het meteen op de juiste matrijs te leggen. Een kwestie van routine, niet waar? Want de Arboga,’’ zo vertelde Goené ons verder. „is namelijk een gecombineerde smeedmachine, waardoor dus voor één smeedstuk meerdere matrijzen naast elkaar gemonteerd moeten worden.

Het aantal benodigde matrijzen is afhankelijk van de te volgen smeedmethode en de matrijzen moeten dus overeenkomen met de opgaven in de tekeningen van het smeedstuk. Dit smeedstuk wordt nu achtereenvolgens met deze matrijzen bewerkt en het is te begrijpen dat dit op het juiste moment en door de juiste matrijs moet gebeuren.’’

De „Arboga’’-man moet dus de werkmethode terdege in het oog houden en mag zich hierin niet vergissen. want één kleine onachtzaamheid leidt in dit geval tot grote gevolgen. In hoeverre de machine dus „van zelf’’ loopt, kunt U uit het bovenstaande wel nagaan.

Het duurt een geruime tijd voordat men de bekwaamheid bezit om als “Arboga’’-man betiteld te kunnen worden. Wij hebben sterk de indruk, dat hier iemand aan het werk is, die zijn taak volledig beheerst en dit tot aller tevredenheid dagelijks bewijst.

Terug naar overzicht