Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 289: Tankwagens voor de Standard A.P.C.

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 34.

Werkspoor Courant 1949

Tankwagens voor de Standard A.P.C.

Bruggen, treinstellen, kolenwagens, groentenwagens, koelwagens, laadkisten, Crossley’s, te veel om op te noemen. In een onafgebroken rij verlaten de Werkspoorproducten ons terrein en thans heeft weer een nieuwe aflevering plaats gevonden, namelijk de 20 tankwagens van de Standard A.P.C.

Het zijn oude bekenden op ons terrein, want in verband met de overweldigende drukte, die er gedurende het najaar in onze fabriek heerste, en de haast waarmede onze cliënt de wagens nodig had voor het petroleumvervoer, was eerst de tank op het Chevrolettruck chassis geplaatst, zodat ze tijdig in gebruik genomen konden worden.

Daarna kwamen ze successievelijk terug om de omkasting er op te plaatsen en ze de bekende rode kleur met de witte baan, waarop de naam vermeld staat, te geven, om vervolgens in eindtoestand afgeleverd te worden.

Maar dit betreft slechts het uiterlijk, we gaan de tank eens wat nader bekijken, en komen dan tot de ontdekking dat ze uit twee delen bestaat, namelijk een voorste tank, waarin 2300 liter, en een achterste tank, waarin 2500 liter vloeibare stoffen vervoerd kunnen worden. Het is hierdoor mogelijk om benzinesoorten van verschillend octaangehalte te vervoeren. 4800 Liter in totaal kunnen die tanks dus bevatten.

In de tanks bevinden zich slinger-schotten, die als rem op de vloeistof werken. Moet de wagen namelijk plots remmen, dan wil de vloeistofmassa in zijn voorwaartse beweging volharden zou dan zo’n grote druk op de voorzijde van de tank uitoefenen, dat deze van zijn bevestiging op het chassis losscheurt met alle noodlottige gevolgen.

Om nu dus de vloeistof in zijn voorwaartse beweging af te remmen, zijn de zogenaamde slingerschotten geplaatst. Voorts kan ieder compartiment door een bodemklep, die zowel bovenop als achter aan de wagen bediend kan worden, afgesloten worden. Tevens bevinden zich onder de wagen 2 slangenkokers, waarin slangen met een lengte van 4.1 m gestrekt kunnen worden meegevoerd.

Over het geheel genomen een product, waarop allen, die er aan medegewerkt hebben, weer echt trots kunnen zijn.

1. Standard Amerikaansche Petroleum Compagnie: sinds 1938 in Nederland bekend onder de naam ‘Esso’.
Fotobijschrift:  Eén der tankwagens voor de Standard.

 

Terug naar overzicht