Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 291: I R. D A M M E bezocht W E R K S P O O R D E R S i n I N D O N E S I Ë

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen van start met een grote Werkspoortentoonstelling. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 36.

Werkspoor Courant

Werkspoor Courant XXXIIIe Jaargang, No. 345 Amsterdamse editie,vrijdag, 1 oktober 1949

 

I R.  D A M M E  bezocht W E R K S P O O R D E R S

i n  I N D O N E S I Ë

Onze President-Directeur is kort geleden teruggekeerd van een reis naar Indonesië. Van 24 Juli tot 12 September was de heer Damme in een aantal plaatsen van Indonesië. In de eerste plaats was het doel van de reis persoonlijk contact te maken met de Werkspoormensen, die aldaar werkzaam zijn, maar tevens ook om talloze besprekingen te voeren met de vele zakenrelaties, die Werkspoor in Indonesië heeft.

Onze Werkspoorders in Indonesië kunnen in vier categorieën worden verdeeld:

Onze vertegenwoordigers; in Soerabaja de heer van der Veer, bijgestaan door de heren Aupers en Mijnssen, en te Medan de heer de Hon. Op beide agentschappen zijn dan nog een aantal typistes en Indonesisch personeel werkzaam.

De staf van de N.V. ‘‘De Bromo’’, constructiewerkplaats en machinefabriek te Pasoeroean, die het eigendom is van de Nederlandse Handel Mij en waarvoor Werkspoor de directie voert. Te Pasoeroean zijn werkzaam de heer van Slingelandt, directeur van ‘‘De Bromo’’, de heren Beekes, Sloff, de Bruyne en Hulsman.

De Werkspoor Montageploeg te Balik Papan, die in opdracht van de B.P.M., grote montagewerken uitvoert voor de herbouw van de olieraffinaderij aldaar (in totaal thans 84 Werkspoorders).

Ten slotte een kleine honderd man Werkspoorders, die op het ogenblik hun militaire dienstplicht in Indonesië vervullen. Van deze laatste en niet de minst belangrijkste groep Werkspoorders, zult U in deze Werkspoor Courant een aantal foto’s aantreffen.

Zoals reeds in onze courant vermeld, is het gelukt om een groot aantal van onze Werkspoorders-militairen bijeen te brengen, en ook allen afzonderlijk eens rustig te spreken. Het was n.l. niet wel doenlijk om deze Werkpoorders stuk voor stuk te gaan opzoeken bij hun legeronderdeel, daar dit veel te veel tijd zou hebben gekost. Door bemiddeling van de Sociale Dienst van de Kon. Landmacht zijn er echter bijeenkomsten georganiseerd in Batavia, Bandoeng, Soerabaja en Medan, terwijl de heer Damme nog een tweetal Werkspoorders heeft kunnen opzoeken in Siantar op Sumatra, tijdens een tocht van Medan naar de Theefabriek Bah Boetong.

Na afloop van deze bijeenkomsten, waarbij op aangename wijze onder het nuttigen van ‘‘liquide’’ versnaperingen en wat ‘‘makanan ketjil’’ van gedachten werd gewisseld, zijn de hierbij afgedrukte foto’s genomen. Wij hopen, dat U op deze foto’s de volgende Werkspoorders zult kunnen herkennen.

Bandoeng: Storm (Rev. Dr.), Hulster (St. 2/3), de Rijk (Smed.), Veldman (Smed. Utr.) en Meyer (W.B.). Kostelijk (St. 2) en Verheyen (Ket.) waren ook op deze bijeenkomst, doch staan niet op de foto.

Soerabaja: Breg (Ket.), v. d. Graaf (Krimpen), Hanse (CLS), van Kooten (CLS), v.d. Laan (Kopersl.), Neef (Krimpen), Neeft (CLS), Norbart (Krimpen), Post (St. 4), Priester (Bruggenb.), Rooth (CLS), Rövekamp (Ketels), v.d. Tak (Hersch. Ket.), Vinkenborg (Ket. 1), Westmaas (Rev. dr.), van der Staa (Houtbew. Utr.), v. Amersfoort  (A. D, Utr.), Kraan (Plaatw, Utr.), v.d. Waard (Y.B. Utr.), de Man (Bepr.), Spekkers (Ger.m.), Stuyvenberg (Scheepm.).

Batavia: Dijkshoorn (Ket. 2), Leereveld (Tek. Ger.), Ligtvoet (Mach. III), v. Steen (St. 4), v. Ekelen (Bekl. Utr.), Heyerman (Adm. Utr.), Snoek (Stelpl. 5), Stokvis (Car. bankw. Utr.).

Al deze Werkspoorders waren gezond en vol goede moed en hebben de heer Damme verzocht aan alle vrienden in Amsterdam en Utrecht hun beste wensen over te brengen.

Bij de foto's:

1.De bijeenkomst te Soerabaja

2.te Bandoeng

3.te Batavia

4.Een ontmoeting te Sinatar op Sumatra met de militairen de Jong (Tek. Utr.) en Bergman (C.L.S.). De heer de Hon van ons agentschap te Medan staat rechts op de foto.

5. Te Medan met de militairen de Klein (Gieterij Utr.), v.d. Berg (Adm. Utr.), v. Aalst (Mach. I) en Buchel (Tek. Ger.).

Terug naar overzicht