Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 292 RIJTUIGEN VOOR DE NEDERL. SPOORWEGEN

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen over enkele maanden van start met de tentoonstelling Ons Werkspoor. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 37.

Werkspoor Courant november (?) 1949

RIJTUIGEN VOOR DE NEDERL. SPOORWEGEN

De leveringstijd van het A plan, in November 1948 vastgesteld,

door onderlinge samenwerking gehandhaafd!

De Directie spreekt haar waardering uit!

28 October. Twee gloednieuwe rijtuigen staan op transport te wachten. Het zijn de eerste exemplaren van het A-plan der Nederlandse Spoorwegen.

A-plan? Misschien zoekt U er iets geheimzinnigs achter. Dit is het echter in het geheel niet. De Nederlandse Spoorwegen hebben namelijk de gewoonte om hun nieuwbouwplannen of gedeelten daarvan aan te duiden met een serieletter.

Zo bestaat het bovengenoemde plan uit de bouw van 44 electrische vierwagentreinstellen en 25 electrische tweewagentreinstellen, waarvoor er door Werkspoor 116 rijtuigen gebouwd zullen worden.

Reeds in November 1948 werd de leveringstijd voor de eerste twee rijtuigen, een combinatie bestaande uit rijtuigtype I (dat is een 3e klas koprijtuig) en rijtuigtype II (dat is een 2e klas tussenrijtuig) gepland op 1 November 1949.

Door aller samenwerking heeft men de moeilijkheden, die zich altijd bij de bouw voordoen, kunnen oplossen zonder dat de leveringstijd ook maar even in gevaar kwam. Het is de Directie een behoefte om ook langs deze weg een woord van bijzondere waardering uit te spreken aan alle werkers, die hebben meegewerkt, om dit resultaat te bereiken.

Bij de foto: 2 Rijtuigen verlaten het Werkspoorterrein

Terug naar overzicht