Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 295: Argon-arc-lassen

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen over enkele maanden van start met de tentoonstelling Ons Werkspoor. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 40.

Werkspoor Courant 24 maart 1950

Uit de werkplaatsen

Argon-arc-lassen

Bij W.S.U. is sedert korte tijd een Argon-arc installatie aanwezig.

Wij zullen U in dit artikeltje in het kort iets trachten te vertellen over de bijzonderheden van deze lasmethode.

Argon-arc-lassen wil zeggen, dat we met drie dingen te maken hebben, namelijk: met argon, met arc (boog) en met lassen. Het lassen geschiedt met behulp van argongas. Dit gas is één van de 5 bestaande edelgassen, die met geen ander element een verbinding aangaan. De andere edelgassen zijn: helium, neon, xenon en krypton. Al deze gassen zijn niet brandbaar, giftig of iets dergelijks, zij zijn volkomen onverschillig voor hun omgeving. Oorspronkelijk werd er voor deze lasmethode helium-gas gebruikt (heliarc-lassen), doch heliumgas wordt niet in Europa gewonnen, daarentegen argongas wel, onder andere hier in Nederland bij de N.V. Philips te Eindhoven. Het gas wordt geleverd in stalen flessen met 40 liter inhoud en 150 atmosfeer druk, dit komt overeen met 6 m³ gas van 1 atmosfeer. Argongas wordt gewonnen uit de atmosfeer, namelijk 1 m³ lucht bevat pl.m. 9 liter argongas.

We komen nu op het tweede gedeelte, namelijk het arc-lassen. Het arc-lassen wil zeggen: ‘‘boog-’’ of ‘‘vlambooglassen’’. Wanneer we nu deze lasmethode bekijken, dan vragen we ons natuurlijk af waarvoor dient nu dit argongas? In de lucht zijn gassen aanwezig, die het lassen zonder meer onmogelijk maken. Om er maar één te noemen: ‘‘zuurstof’’. Indien een materiaal verhit wordt, zal het door de invloed van de zuurstof uit de buitenlucht verbranden. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde hamerslag bij het smeden. Om dit verbranden te voorkomen moet dus gezorgd worden, dat het gehele smeltproces in een neutrale zône geschiedt en niet met de zuurstof van de buitenlucht in aanraking kan komen. Door nu de vlamboog te omhullen met argongas is men in staat in bijna alle metalen prachtige lassen te maken.

Het lassen zelf lijkt veel op autogeen lassen, alleen wordt de benodigde warmte om metaal te doen smelten niet verkregen door de verbranding van gas en zuurstof, doch door een electrische vlamboog.

Bij het lassen gebruikt men een wolfram electrode die niet afsmelt en uitsluitend dienst doet als warmtebron. Door gebruik te maken van deze installatie is men nu in staat gemakkelijk o.a. roodkoper, aluminium, magnesiumlegeringen en dun roestvrij staal te lassen.

Bij de foto: Het Argon-arc lasapparaat in werking.

 

Terug naar overzicht