Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 296: 25-JARIG JUBILEUM H. TIERNAGAN (Y.A.).

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen over enkele maanden van start met de tentoonstelling Ons Werkspoor. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 41.

Werkspoor Courant 24 maart 1950

25-JARIG JUBILEUM H. TIERNAGAN (Y.A.).

Aan de reeks van jubilea, in de laatste weken bij Werkspoor, kan ook de jubileumviering van H. Tiernagan uit de Y.A. worden toegevoegd. Ter huldiging waren des morgens vertegenwoordigers van de Directie en de werkplaats ten huize van de jubilaris bijeengekomen.

Namens de familie Tiernagan werd het gezelschap welkom geheten door J. Korswagen, die hierna Ir. Klomp verzocht enkele woorden te spreken. Ir. Klomp voldeed hieraan gaarne en memoreerde o.m. de goede geest die in de Y.A. bestaat en waaraan ook de jubilaris het zijne bijdraagt. Vele jaren op dezelfde verdienstelijke wijze werden hem nog toegewenst, waarna spreker namens de Directie een klok overhandigde. De heer van Tintelen als volgende Spreker verontschuldigde in de eerste plaats de heer de Rooy, chef van de Y.A., en wenste de jubilaris, mede namens hem, van harte geluk met de bereikte mijlpaal. 25 Jaar bij een bedrijf, is een lange tijd, waarin vele ups en downs worden meegemaakt. Over zijn werk zijn wij tevreden en hoewel de jubilaris niet graag op de voorgrond treedt, valt hij juist door de wijze van werken toch op.

Als naaste collega van de jubilaris, voert hierna J. Korswagen het woord. Na de vriendschappelijke verhouding in de groep „Draaiers’’ nog eens met wat sprekende voorbeelden te hebben toegelicht, draagt spreker een gedicht voor, waarin naast de gelukwensen, vele „werkplaatsgeheimen’’ aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Het „Oh, ben jij zo’’ van de vrouw des huizes, bezorgde de jubilaris nog „benauwde’’ ogenblikken. Tot slot overhandigde Korswagen namens het gehele personeel uit de Y.A. een radiotafel en een theeservies, terwijl ook de zorgvolle vrouw door een bloemenhulde in het jubileum betrokken werd.

Tot slot wenste L.H. Hofland namens de Fabrieksraad de jubilaris geluk met zijn 25 jaren dienst.

Getroffen door zoveel blijken van sympathie, dankte Tiernagan, mede namens zijn familie, Directie, superieuren en collega’s.

Terug naar overzicht