Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 298: Montage Pernis

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen over enkele maanden van start met de tentoonstelling Ons Werkspoor. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 43.

Werkspoor Courant 24 maart 1950

MONTAGE PERNIS.

Optreden van „Banmaguita’’ voor de Personeel- en Ontspannings Vereniging Pernis.

Op Dinsdag 21 Februari j.l. trad in het B.P.M.-pension aan de Kanaalweg te Rotterdam op het mandoline-gezelschap „Banmaguita’’ uit ’s-Hertogenbosch, onder directie van de heer Lalesse, voor de P.O.V. Pernis.

Zo ooit van een geslaagde avond gesproken wordt, mag dit zeker van deze avond worden gezegd. Het gezelschap bracht ons een non-stop programma, waar menig beroeps-ensemble trots op zou zijn. Een woord van lof voor alle medewerkers, die deze avond een „elck wat wils’’ programma brachten is hier zeker op zijn plaats.

Muziek, zang, Hawaiïan, toneel, enz., werden met geestdrift en in een vlot tempo ten gehore gebracht.

Dat dit programma insloeg, kon worden geconcludeerd uit de geestdriftige bijval der pl.m. 250 Werkspoorders, die deze avond bijwoonden en door het meezingen van de vele liederen.

 

Terug naar overzicht