Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 300: Nieuwe machines in de machinale ijzerbewerking

De voorbereidingen voor de verhuizing van het Museum van Zuilen zijn al een tijd aan de gang. De beoogde nieuwe locatie is de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein. Daar gaat het Museum van Zuilen op 16 mei van start met de tentoonstelling Ons Werkspoor. In de aanloop daarnaartoe vindt u de komende tijd artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Dit is deel 45.

Werkspoor Courant 1950

Uit de werkplaatsen

Nieuwe machines in de machinale ijzerbewerking

Eindelijk kunnen we u iets vertellen over de laatste grote aanwinst van het machinepark in de Y.A., namelijk de kotterbank voor het bewerken van de draaistellen voor het rijtuigmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen.

Deze machine bestaat uit 2 delen:

1e. de kotterbank zelf.

2e. de draaitafel.

Deze twee machines zijn gescheiden gehouden in verband met mogelijke verplaatsing voor een bepaald werk. De hoofdgedachte hiervoor is geweest, dat de draaistellen in één opspanning machinaal worden bewerkt, terwijl dit bij de oude methode geschiedt op 3 machines, namelijk de zogenaamde portaal-fraisbank en op 2 oudere kotterbanken. Dit had tot gevolg, dat op deze wijze 8x moest worden verspannen, wat op zichzelf al een groot tijdverlies betekent en de zuiverheid van de bewerking niet ten goede komt.

De hoofdgegevens van de nieuwe machine zijn;

spildiameter 152 millimeter;

langsverplaatsing van de spil 6,50 meter;

verticale verplaatsing van de spil 2,40 meter;

zodat hiermede een vlak bestreken kan worden van 6,50 x 2,40 = 15,60 meter².

Er kan met 9 spilsnelheden worden gewerkt, variërend van 5,2 tot 250 omwentelingen per minuut, terwijl aan de kolom en support 18 fraisvoedingen kunnen gegeven worden. 

Het spanvlak van de draaitafel is 3 meter bij 4,20 meter. Deze draaitafel is gemonteerd op een tussenslee, welke een verplaatsing heeft loodrecht op de machine van 1,50 meter. Het is mogelijk, deze draaitafel automatisch te draaien in elke gewenste stand, terwijl bovendien voor de standen 4 x 90° een speciale blokkeerinrichting is aangebracht. Door middel van aflezing van een daarvoor aangebrachte meetklok kan de juiste stand tot op pl. m. 0,01 millimeter worden bepaald.

 

Bovendien zijn bij deze machine twee speciale frais-inrichtingen medegeleverd, welke het mogelijk maken ook in het horizontale vlak te fraisen, terwijl ook door draaiing van deze fraisinrichting zonder verstelling van het werkstuk de achterzijde van dit werkstuk kan worden bereikt. Bovendien kan practisch elk vlak, in welke stand het zich ook bevindt, worden bewerkt.

Zie bijgaande foto.

De gehele installatie is uitgerust met de volgende motoren:

1 hoofdmotor van 12½ p.k. voor aandrijving van de spil en het voedingsmechanisme;

2 motoren van 7½ p.k. voor snelverstelling van de kolom en de support;

1 motor van 3 p.k. voor een snelle verstening van de spil, dus voor het in- en uitbewegen hiervan;

1 motor van 5 p.k. voor het draaien van de tafel;

1 motor van 5 p.k. voor de dwarsverstelling van de tafel, terwijl bovendien nog 3 automatische smeerolie-pompen zijn aangebracht.

De bediening van de machine is zodanig ingericht, dat bij het uitvoeren van een bepaalde handeling de overige bedieningsorganen zijn geblokkeerd, zodat de mogelijkheid tot beschadiging van deze machine tot een minimum is teruggebracht.

Bovendien is voor afstandsbediening nog een apart electrisch bedieningskastje aangebracht, waarmede alle handelingen van de machine kunnen worden uitgevoerd zonder schakeling van de bedienings-organen aan de machine zelf.

Als veiligheid is nog aangebracht een drukknop zowel op de machine als op de afstandsbediening, waarmede de gehele machine stroomloos kan worden gezet en eerst alle bedieningsorganen in normale stand moeten worden teruggebracht, alvorens de machine opnieuw kan worden ingeschakeld.

De serietrucks, welke momenteel op deze machine machinaal worden bewerkt, zijn voor het D-plan. 

Dat deze machine een belangrijke aanwinst voor Werkspoor is en de mogelijkheden biedt tot het vervaardigen van een alleszins kwaliteitsproduct, behoeft geen nader betoog.

Terug naar overzicht