Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 305: De regels van het spel: Rijwielstalling

­­

Het Museum van Zuilen is verhuisd. Na ruim 10 jaar op de Amsterdamsestraatweg werd de ruimte daar te klein en werd een nieuwe locatie gevonden in de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein, Schaverijstraat 13. Voor een bezoek bent u van harte welkom! Maar… boek uw bezoek op onze site www.museumvanzuilen.nl, of bel voor een afspraak: 06 810 366 62.

Op de nieuwe locatie zijn we van start gegaan met een uitgebreide tentoonstelling ‘Ons Werkspoor’. In de aanloop daarnaartoe schreven we op deze site artikelen uit de Werkspoor Courant, de ‘Utrechtse Editie’, waarin de voor Zuilen zo belangrijke fabriek onder de aandacht komt. Daar gaan we mee door. Dit is deel 50.

Werkspoor Courant 23 maart 1951

 

De regels van het spel

RIJWIELSTALLING

Door de toename van de personeelssterkte is de vraag: naar plaatsen voor rijwielen in de stalling vergroot. Oude enkele rekken zijn thans vervangen door nieuwe dubbele rekken, zodat weer ongeveer 200 rijwielen meer gestald kunnen worden.

 

Hierdoor is het noodzakelijk de nummering in de stalling te herzien. De hiertoe uitgereikte formulieren geven de juiste plaats aan, waar Uw rijwiel geplaatst wordt. Wij vragen U de navolgende regels stipt in acht te nemen. Indien een ieder hieraan medewerkt, zal het aflopen vlot en ordelijk plaats vinden, hetgeen ook in Uw belang is.

 

1. Tijdens het stallen mag ALLEEN DE HELFT van het rijwiel-nummerplaatje op Uw rijwiel zijn.

2. Bij het verlaten der stalling moet Uw GEHELE rijwiel-nummerplaatje duidelijk zichtbaar zijn. Dus NIET MET DE CIJFERZIJDE naar spoorlijn of onder het zadel.

3. Wanneer U bij het stallen de helft van Uw nummerplaatje bent vergeten of verloren, deel dit onmiddellijk mede aan de rijwielbewaarder. Deze geeft U dan een tijdelijk volgnummer op een bonnetje. Uw rijwiel mag dan echter NIET in de stalling geplaatst worden. Dit geldt ook wanneer U een enkele maal komt stallen.

4. In het vervolg is het dus zo, dat alleen rijwielen met een geheel compleet rijwiel-nummerplaatje door de controle komen. Dit verzekert een zeer vlot verloop. Laat tijdens het stallen geen bagage achter op Uw rijwiel. Geef dit ter bewaring aan de rijwielbewaker.

5. Rijwielen met papieren volgnummer komen dus NIET door de normale contróle-uitgangen, doch stallen tegen het Ontspanningsgebouw.

6. Het fietsen in de stalling is verboden, zowel bij in- als uitgaan.

 

Wij rekenen op Uw medewerking!

 

Terug naar overzicht