Zuilen van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 307: Bus L. 43909 van de N.B.M.

Het Museum van Zuilen is verhuisd. Na ruim 10 jaar op de Amsterdamsestraatweg werd de ruimte daar te klein en werd een nieuwe locatie gevonden in de Werkspoorfabriek op het Werkspoorterrein, Schaverijstraat 13. Voor een bezoek bent u van harte welkom! Maar… boek uw bezoek op onze site www.museumvanzuilen.nl, of bel voor een afspraak: 06 810 366 62.

De nieuwe locatie is ingericht met een uitgebreide tentoonstelling ‘Ons Werkspoor’. Op deze site schrijven we over de geschiedenis van de fabriek. Dit is deel 52.

 

Werkspoor Courant 5 oktober 1951

Van ons werk

Bus L. 43909 van de N.B.M. 

(Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij) 

heeft 500.000 km afgelegd, sinds zij op 12 Juni 1947 de fabriek van Werkspoor te Utrecht verliet.

Aan dit heugelijke feit werd zaterdagmorgen 22 September jongstleden tijdens een min of meer feestelijke bijeenkomst op ons bedrijf speciale aandacht besteed.

De Directie en andere functionarissen van de N.B.M, was met het feestvarken naar onze fabriek gereden, om haar tevredenheid te komen betuigen over de wijze waarop bus L 43909, als Werkspoorproduct, het grote aantal kilometers (500.000 in 4 jaar tijds) heeft weten af te leggen.

Van beide bedrijven waren alle geledingen, die aan de bussenserie waaruit de jubilaris afkomstig is, medegewerkt hadden, vertegenwoordigd.

Ir. Klomp bracht tijdens de bijeenkomst, namens de Directie van Werkspoor, de productie van de grote order van 1946 nog eens in herinnering, en bood aan de Directie van de N.B.M, een oorkonde aan, die door de „Walt Disney’’ van Werkspoor Utrecht, de heer N. Verburg (Alg. Dienst), op originele wijze zowel getekend als van een toepasselijk gedicht voorzien was.

De Directeur van de N.B.M., de heer Ed. Klinkert, nam het schilderij in ontvangst en gaf in zijn dankwoord het geheim prijs van de voortreffelijke staat van een autobus na 500.000 kilometer, namelijk een juiste behandeling van een goed product.

Dit is geen pluim op eigen hoed, maar het kenmerkt de opvatting van de mensen, die in beide bedrijven aan zulke kostbare producten moeten werken; in het belang van hun beider bedrijf, van de Nederlandse Industrie en van de economische positie van het land.

 

LOFLIED OP BUS L. 43909

BAKNUMMER 1209 (na 500.000 km)

Twee zaken zijn groot’lijks verblijd

Door al de mooie resultaten

Welke een bus, die reuze rijdt,

Heeft bereikt op Neerlands straten.

 

Vier jaar terug in dienst gesteld (7-7-1947)

Heeft zij, in trouwe dienst, tot heden

De teller heeft het ons gemeld

Vijf honderd duizend reeds gereden.

 

Deze prestatie is enorm,

Wij gingen daarom informeren

Wat deze bus, zo goed in vorm

Zelf van haar leven zou beweren.

 

Ik ben, zo sprak zij, vier jaar oud,

Om juist te zijn, met nog acht weken

Bij Werkspoor heeft men mij gebouwd

Elk onderdeel apart bekeken.

 

Ik kreeg een mooie groene kleur

Glom van het chroom en van genoegen

Toen zij mij, met een blij gezicht

Aan d’ N.B.M. daar overdroegen.

 

De N.B.M. werd dus mijn baas

Ik had het daarmee echt getroffen

Mijn voorouders, ook lang niet dwaas

Die zeiden „Ja, je moet maar boffen’’.

 

In Hilversum gestationeerd,

Had ik een echt prinsesseleven

Werd altijd fijn op tijd gesmeerd

Men noemt dat daar, een A-beurt geven.

 

Hoe vaak ik heen en weer wel reed

Tussen Utrecht en Amsterdam

Is wat ik niet precies meer weet

Maar ’t is enorm zoveel ’k er kwam.

 

’k Kreeg eens een fijne snipperdag

Na dertig duizend kilometer

De Werkplaats die mij steeds nazag

Gaf C 1 beurt, dat is nog beter.

 

Ik kreeg een C 2 onderhoud

Na zes en zestig duizendtallen

Dat kwam goed uit, want ’t was toen koud (27-1-1948)

Het is mij reuze goed bevallen.

 

En steeds weer na zo’n goede beurt,

Met verse olie overgoten,

Reed ik mijn route, opgefleurd

Enthousiast en onverdroten.

 

In het voorjaar, veertig negen       (10-2-1949)

Bracht men mij naar den Dolder toe

’k Heb een D beurt daar gekregen

Om kort te gaan, ’k was toen wat moe.

 

Daar was het een luilekkerland,

Daar heb ik toch zó veel gekregen

Nieuw chroomwerk en ’n nieuwe band

Nee, werk’lijk hoor, ’k kon er weer tegen.

 

Later ook weer bij ’n D beurt (3-1950, H’sum)

Heeft men mijn noodluik wat versterkt

Want weet U, als er wat gebeurt

Is het punt één dat dat goed werkt.

 

Dit is ’t belangrijkst uit mijn leven

Al kreeg ’k wel eens ’n kras of deuk

’k Heb weinig zorgen toch gegeven

Aan d’ N.B.M., en dat is leuk.

 

Zo sprak, de bus: zelf ingenomen?

Dat is wel waar, maar ’t dient gezegd

De eer hiervan komt, strikt genomen

Toch bij twee zaken weer terecht.

 

Bij N.B.M. voor het beheren

En het onderhouden van het geheel

Bij W.S. voor het fabriceren

Goed mat’riaal, dat zegt ook veel.

 

Moge de bus steeds bus-fit blijven

Rijden lange tijd nog haar traject

Tot glorie van de twee bedrijven

Waarvoor ’zij vreugde heeft verwekt.

 

Nic. Verburg.

Terug naar overzicht