Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 69

Vervolg van 19 maart 2014

Zo kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is de spanning duidelijk voelbaar. Het gemeentebestuur ontkomt niet aan te nemen maatregelen de bevolking zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele oorlog. Er worden oefeningen in het verduisteren gehouden. In dit geval gaat het niet om geld, maar letterlijke verduistering: er mag geen enkel spoortje van licht te zien zijn, zodat piloten niet kunnen navigeren op de verlichting van steden en dorpen. De oefening werd aangekondigd in de media en het Utrechts Nieuwsblad van 30 januari 1940 schreef hierover:

‘Verduistering in Zuilen

Naar wij vernemen zal er op 7 Februari 1940 in deze gemeente een lichtverduisteringsproef, uitgaande van de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst, worden gehouden.

De gedragsregels ingevolge Art. 12 van de luchtbeschermingswet zijn reeds door den Burgemeester vastgesteld en gepubliceerd.

De oefening zal aanvangen 21.15 uur, en worden aangekondigd door de luchtsirenes, zoowel van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst als van de bedrijven Werkspoor en Staalfabrieken.

Verscheidene diensten van opgemelden luchtbeschermingsdienst zullen eveneens oefeningen houden.

Daar ook de straatverlichting zal worden gedoofd is daardoor de mogelijkheid van verkeersongevallen zeer vergroot, en hoewel het verkeer zooveel mogelijk zal worden beperkt, zal er, in verband met bovenstaand gevaar een E.H.B.O.post worden gevestigd onder leiding van Dr. Bos in het schoolgebouw van de Christelijke School aan het Bisschopplein, te bereiken per telefoon onder no. 10982.

Door middel van de radio zullen nadere gegevens worden verstrekt ten aanzien van de verkeersmogelijkheden in het verduisterde gebied.’

Over de behaalde resultaten staat een dag na de oefening een verslag in dezelfde krant:

‘Ook oefening te Zuilen in hoofdzaak geslaagd

Hedenmorgen hadden wij een onderhoud met het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst van Zuilen, den heer P. van Doornen, inzake de verduisteringsproef van gisteravond.

Vooral in verhouding tot de verduisteringsproeven van vóór de mobilisatie was een groote vooruitgang te constateeren.

Alleen zal de burgerij, naar het hoofd van de luchtbescherming ons mededeelde, nog meer aandacht moeten schenken aan de verduistering van de achterzijde van de huizen. De uitkijkposten op den toren van de Ludgeruskerk rapporteerden verscheidene malen, dat de achterkant der woningen onvoldoende was afgeschermd. Eveneens rapporteerden de uitkijkposten, dat er bewoners zijn, die de verduistering niet intens genoeg doorzetten, zoo kon men vele malen waarnemen dat bewoners, waarschijnlijk zonder er bij te denken, even licht maakten in de slaapkamers, keukens en W.C.’s. De bevolking zal zich nog méér dan vroeger er op moeten instellen, dat tijdens den geheelen duur van de verduistering ook inderdaad alles moet verduisterd zijn.

Wat betreft de oefeningen der brandweer, de E.H.B.O en andere diensten, deze zijn volkomen geslaagd, ofschoon wel bleek dat bij één dienst verdere oefening absoluut noodzakelijk was.

De algemeene indruk is niettemin dat de oefening als geheel geslaagd mag worden genoemd.’

Fotobijschrift:

Ondertussen wordt op dat moment bij Werkspoor nog hard gewerkt aan een grote order voor de Nederlandse defensie: Motoren worden bij Werkspoor voorzien van een (gereedschaps-)zijspan. Daar zijn weer heel wat manuren mee gemoeid.

Terug naar overzicht