Over het Ondernemersfonds

Sinds 1 januari 2012 is het Ondernemersfonds Utrecht van start. Dit fonds maakt het voor ondernemers en instellingen mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Ook Zuilen doet mee aan het Ondernemersfonds.

Ondernemers en instellingen vullen het fonds

Als pandeigenaar of gebruiker betaalt u mee aan het ondernemersfonds voor het trekkingsgebied Zuilen. Het ondernemersfonds wordt gefinancierd door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Deze heffing wordt voor 55% door eigenaren en voor 45% door gebruikers van een pand opgebracht. De opslag bedraagt een vast percentage: 11.1% van de OZB.

Besluit mee over besteding gelden ondernemersfonds

Ondernemers en instellingen kunnen via de eigen ondernemersvereniging – in dit geval de Werkgroep Zuilen - het ingelegde geld besteden. De bestedingsdoelen bepalen de deelnemers zelf. Ze kunnen het ingelegde bedrag bijvoorbeeld besteden aan promotionele activiteiten, collectieve beveiliging of andere maatregelen.  

Op woensdagavond 15 mei 2019 vindt de openbare vergadering over de besteding van het ondernemersfonds plaats. Gezamenlijk wordt besloten welke plannen wel, niet of gedeeltelijk worden bekostigd uit het ondernemersfonds. Deze vergadering start met een netwerkdiner om andere ondernemers en instellingen in Zuilen te leren kennen. Ondernemers en pandeigenaren zijn van harte welkom, vanaf 17.30 uur, bij De Dame Doet Het! op de Prinses Irenelaan 18.

Die avond worden de ingediende plannen voor het ondernemersfonds gepresenteerd. OZB betalers zijn stemgerechtigd en kunnen wanneer zij aanwezig zijn meestemmen. Per persoon mag maximaal 1 volmacht meenemen van een stemgerechtigde die verhinderd is om de vergadering bij te wonen. Bewoners mogen niet meestemmen over de besteding van het fonds en zijn voor deze vergadering niet uitgenodigd.

Stichting Ondernemersfonds Utrecht controleert op haar beurt op transparantie en of het bestedingsvoorstel democratisch tot stand is gekomen. Wanneer hieraan wordt voldaan, keert het Ondernemersfonds het budget uit.    

Zelf indienen

Heeft u zelf een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van Zuilen, dat belang dient van ondernemers, pandeigenaren of instellingen en dat u graag (deels) bekostigd zou zien uit het Ondernemersfonds? Dan kunt u tot maandag 15 april een plan indienen.  Stuur het plan, van maximaal 2 A4, naar zuilen@vriendinnenvan.nl. Er is dit jaar € 42.500,- beschikbaar.

Aanvragen worden gehonoreerd mits zij aan de volgende criteria voldoen: het initiatief dient collectief belang, versterkt het vestigingsklimaat, is geen overheidstaak en maakt zo veel mogelijk gebruik van lokale ondernemers en netwerken.

Plannen worden vooraf doorgestuurd per mail

De ingediende plannen waarover op 15 mei wordt gestemd, kunnen een week voorafgaand aan de vergadering, per mail worden toegestuurd aan stemgerechtigden. Hiertoe is het noodzakelijk om een juist emailadres van de stemgerechtigden te hebben. Wilt u de plannen ook per mail ontvangen? Stuur dan voor 1 mei een mail met contactpersoon en naam van de organisatie die u vertegenwoordigd, naar: zuilen@vriendinnenvan.nl.

Praktische vragen

Voor praktische vragen over de algemene vergadering kunt u zich wenden tot de Vriendinnen van Zuilen: zuilen(at)vriendinnenvan.nl.

Inhoudelijke vragen over de ingediende aanvragen kunt u stellen tijdens de avond zelf.

Vragen over het ondernemersfonds kunt u stellen aan fondsmanager Alan Grommers via: info(at)ondernemersfondsutrecht.nl.

artikel 11 maart 2019 : ondernemen op Zuilen
artikel 29 april 2019   : ondernemerschap in Zuilen leeft
artikel 7 mei 2019      : stemmen maar !
artikel 20 mei 2019   :waar gaat het geld van het Ondernemersfonds heen?
artikel 3 oktober 2019: Geld beschikbaar in Ondernemersfonds Zuilen
artikel 10 november 2019: bijeenkomst voor het Ondernemersfonds
artikel 24 november 2019: verslag bijeenkomst 18 november
artikel 25 april 2020: Stuur voor 15 mei een plan in voor het Ondernemersfonds