Over Zuilen

 

Algemene informatie

Zuilen is de grootste subwijk van Noordwest. Het ligt tussen de Vecht, het spoor tussen Utrecht-Amsterdam en het Amsterdam Rijnkanaal. Aan de zuidkant wordt de wijk begrensd door de Marnixlaan. In het noorden grenst Zuilen aan het pittoreske Oud Zuilen in de gemeente Maarssen. Oorspronkelijk vormden het oude en nieuwe gedeelte van Zuilen één geheel. 

Zuilen als dorp bestaat al vanaf de vroege Middeleeuwen. Tot 1954 was Zuilen een zelfstandige gemeente. Het voormalige gemeentehuis heet nu De Parel van Zuilen. Momenteel worden de laatste ruimtes verbouwd om in de toekomst een grand café/restaurant te openen. Maar er kan al lang weer getrouwd worden in De Parel van Zuilen.  

Zuilen groeide in het begin van de vorige eeuw vooral als arbeiderswijk. Naast veel kleine vooroorlogse woningen werden er na de Tweede Wereldoorlog veel portiekflats neergezet.

Vooral oudere bewoners zijn gehecht aan hun buurt. Velen van hen wonen er al hun hele leven en willen er niet meer weg. Zuilen kent een bloeiend verenigingsleven, tal van bewonersorganisaties en plaatselijke stichtingen. De wijk telt verder tal van gezelligheids- en sportverenigingen. Ook heeft Zuilen zijn eigen museum. Naast de oorspronkelijke bewoners zijn er in de jaren tachtig en negentig veel arbeidskrachten naar Zuilen gekomen, van verschillende nationaliteiten.

In 1995 sloten gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst om de woningvoorraad te verbeteren. De nadruk kwam hierbij te liggen op koopwoningen. Inmiddels zijn de meeste projecten voltooid. In 2010 werd er onder andere gewerkt aan de Springertuin en Geuzenveste. Momenteel wordt er er gebouwd aan de laatste Vechtlocatie

In 2007 werd Zuilen Oost als aandachtsgebied aangewezen waardoor er extra gelden vrijkwamen om vooral sociale investeringen te doen. Deze kregen vorm in de wijkactieplannen. Momenteel krijgen plannen voor de wijk vorm in de wijkambitie's.

Als je meer weten en begrijpen wil over de ontwikkelingen op Zuilen tussen 1995 en 2011, een periode waarin veel werd gesloopt, gerenoveerd en sociaal geïnvesteerd, lees dan dit stuk: Het succes van Zuilen, de maatschappelijke kosten en baten van het Wijkontwikkelingsplan Zuilen aan de Vecht. Dit stuk is hier te lezen.

Een onderzoek uit 2006 naar de ruimtelijke en cultureelhistorische ontwikkeling van de wijk na de oorlog is hier te vinden.

Wonen

Zuilen is een wijk met zeer veel verschillende woonmilieus. De wijk bestaat eigenlijk uit een groot aantal kleinere sub-wijken met elk hun eigen karakter en soorten woningen. Dit komt deels door de uitgestrektheid van de wijk, haar geschiedenis, de begrenzing van de Vecht enerzijds en het Amsterdam-Rijnkanaal anderzijds. De wijk wordt daarbij in 2-en gesplitst door de As van Berlage waarbij we grofweg kunnen zeggen dat Zuilen-west bestaat uit voornamelijk vooroorlogse bebouwing en Zuilen-noordoost uit naoorlogse bebouwing. De laatste jaren is er vooral in Zuilen-noordoost veel gesloopt en nieuw gebouwd. Een onvolledig overzicht in vogelvlucht en in de maak...

In Zuilen-west vinden we o.a. het tuindorp Elinkwijk, ooit gebouwd voor de beter geschoolde werknemers van Werkspoor. daarnaast de in 2005 gerenoveerde Lessepsbuurt. Veel betaalbare jaren-30 woningen zijn nog te vinden in dit deel van de wijk. Beide buurten zijn inmiddels van rijkswege aangemerkt als 'beschermd stadsgezicht'.

In Zuilen-noordoost is de laatste jaren veel nieuw gebouwd. In de jaren 90 werd o.a. Schaakwijk gesloopt er opnieuw opgebouwd. Inmiddels is Complex 808 voltooid. Tevens wordt er gewerkt aan de plannen voor sloop- en nieuwbouw van de Queekhovenbuurt, inmiddels anders geheten en wordt er gewerkt aan de 2e fase van de Geuzenwijk. 

Wat noordelijker wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de oplevering van de eerste huizen van het Springerpark. Een aantal jaren daarvoor was Groen Zuilen al opgeleverd. 

Scholen

Zuilen kent een grote diversiteit in het aanbod voor (basis)scholen.